Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Projekt pod nazwą: „Wzrost innowacyjności Bońkowscy Sp. z o.o. i Spółka Sp. k. poprzez wdrożenie udoskonalonych usług i procesu obsługi klientów w nowym punkcie serwisowym w Szczecinie”

   

  Beneficjent:

  “Bońkowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa”

  Źródło finansowania:

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

  Opis projektu:

  Przedmiotem projektu jest utworzenie oraz kompleksowe wyposażenie nowego punktu serwisowego spółki w Szczecinie w celu wdrożenia udoskonalonej oferty realizowanej w oparciu o innowacyjne technologie, nowatorski proces obsługi klientów z wykorzystaniem ICT oraz z udziałem działań eko marketingowych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca zaoferuje w nowym punkcie dwie udoskonalone usługi świadczone zgodnie z innowacyjnym procesem obsługi klienta: udoskonaloną usługę napraw mechanicznych oraz udoskonaloną usługę napraw blacharskich i czyszczenia pojazdów. Do wdrożenia w firmie innowacyjnych rozwiązań procesowych, produktowych i nietechnologicznych, potwierdzonych opinią o innowacyjności, niezbędna jest inwestycja w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz prace budowlane.

  Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie: 01.10.2019 – 31.12.2020 r. i została podzielona na 5 zadań:

  1. Roboty i materiały budowlane związane z budową punktu serwisowo-sprzedażowego
  2. Zakup sprzętu do napraw mechanicznych
  3. Zakup sprzętu do napraw blacharskich i czyszczenia pojazdów
  4. Zakup oprogramowania do obsługi klienta i zarządzania finansowego
  5. Zakup infrastruktury sprzętowej do oprogramowania oraz wyposażenia stanowisk.

  Etapy inwestycji/na jakim jest etapie inwestycja:

  1. Roboty i materiały budowlane związane z budową punktu serwisowo-sprzedażowego; trwają roboty budowlane termin na ich wykonanie sierpień 2020
  2. Zakup sprzętu do napraw mechanicznych z obsługą i naprawą pojazdów z napędem elektrycznym
  3. Zakup sprzętu do napraw blacharskich i czyszczenia pojazdów
  4. Zakup infrastruktury sprzętowej do oprogramowania oraz wyposażenie stanowisk pracy
  5. Zakup oprogramowania do obsługi klienta i zarządzania finansowego.

  Zakup wyposażenia zaplanowany na II połowę 2020 roku.

  Planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2020.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting