Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nabór wniosków w ramach KPO HORECA rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 5 czerwca 2024 r. przy czym termin ten może zostać skrócony w przypadku złożenia wniosków na kwotę przekraczającą 200% dostępnej w konkursie kwoty dla danego województwa.  

  Poniżej przedstawiamy najbardziej aktualne informacje o konkursie.

   


  Wszystkie informacje w jednym miejscu:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/


   

  Kto może aplikować?

  Wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. Weryfikowane będą kody PKD przeważającej działalności Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wg stanu na dzień 31.12.2019 lub najpóźniej wprowadzone do dnia 20.03.2020 r. O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych branżach nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy następujących po sobie w terminie między 20.03.2020 r. a 15.05.2022 r.

   


  Bezpłatny formularz weryfikacyjny:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/


   

  W jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowanie?

  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł z kolei maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł. Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcia MŚP wynosi 50 000,00 zł. Maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

  Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

  Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

  O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, które wykażą, iż w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.

  Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.

   


  Przydatne linki

   

  Wszystkie najświeższe informacje dotyczące naboru:  https://nowedotacjeunijne.eu/znamy-date-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-dzialajacych-w-branzy-horeca-turystycznej-i-kulturalnej/

  Portfolio naszych projektów:  https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/horeca/

  Poznaj inne zrealizowane z sukcesem przez naszą firmę  projekty  dla branż objętych konkursem: https://najdaconsulting.pl/case-studies/projekty-msp/


   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting