Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Z ogromną przyjemnością informujemy, iż podpisaliśmy umowę z firmą Print Group Sp. z o.o. na pełnienie pełnobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dotyczącego budowy hali produkcyjno – magazynowej. Inwestycja polega na rozbudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią biurowo- socjalną o powierzchni 8 tyś m2 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych.

   


  Inwestor – Print Group sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

  Producent książek w modelu popytowym na rynek europejski. Poza produkcją książek firma zajmuje się  produkcją poligraficzną na skale przemysłową.


   

  Zakres inwestycji:

  – roboty ziemne i fundamentowe

  – konstrukcja hali prefabrykowana żelbetowa trzy-nawowa, dwukondygnacyjna.

  – obudowa ścian z płyt warstwowych

  – stolarka okienna oraz bramy

  – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

  – instalacje elektryczne

  – instalacje niskoproądowe wraz z BMS

  – instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji wod. i gaz.-zewn.

  – zagospodarowanie terenu

   


  W ramach realizacji inwestycji Najda Consulting sp. z o.o. sp.k powołała następujący zespół odpowiedzialny za realizację inwestycji:

   

  • Kierownik Projektu
  • Koordynator zespołu inspektorów nadzoru
  • Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno– budowlanej
  • Inspektor nadzoru branży elektrycznej
  • Inspektor branży sanitarnej, wentylacyjnej, c.o., wod-kan i gazowej

   

  Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego polega m.in. na :

   

  • przygotowaniu metodyki działań wykonawcy robót budowlanych, w tym: zatwierdzania materiałów, odbierania robót, rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych, przepływu korespondencji
   • kompleksowym nadzorze pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją inwestycji
   • reprezentowaniu Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • uzgadnianiu z Inwestorem wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń
   • udziale w odbiorach robót budowlanych, potwierdzaniu wykonania robót
  • uczestnictwach w Radach Budowy
  • nadzorze nad realizacją zgodnie z harmonogramem wykonawcy
  • kontrolowaniu postępów robót budowlanych
  • stałej współpraca z Projektantem- osobą sprawującą nadzór autorski
  • sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej
  • nadzorowaniu przeprowadzanych próbach i rozruchach oraz weryfikacji i zatwierdzaniu opracowanych przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacyjnych
  • uczestnictwu i nadzorze nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań odbiorowych z instytucjami państwowymi
  • uczestnictwu i nadzorze nad zamknięciem realizacji, przekazaniem obiektu do użytkowania zamawiającemu wraz z nadzorem nad przeprowadzeniem szkoleń i nad uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting