Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Z przyjemnością informujemy o zakończeniu rozliczania  projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz zakup niezbędnego doposażenia”. Projektem zostały objęte oddziały WSSE w Szczecinie, Kamieniu Pomorskim,  Koszalinie i  Szczecinku. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat wykonanych zadań, zakresu projektu oraz dofinansowania, w ramach którego inwestycja została zrealizowana.

   

   


  Dofinansowanie: 6 824 944,74 zł
  Całkowita wartość projektu: 6 936 651,81 zł

   

  W ramach projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz zakup niezbędnego doposażenia” zrealizowano roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń laboratorium epidemiologii wraz z modernizacją klimatyzacji kanałowej, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, budowę sali multimedialnej na potrzeby szkoleń i zarządzania kryzysowego (budynek A), a także modernizację pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych (budynek B). Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie informatycznego oraz zakupiono nowoczesną aparaturę diagnostyczno-laboratoryjną dla oddziałów WSSE w: Szczecinie, Kamieniu Pomorskim,  Koszalinie i  Szczecinku.

   

  Źródło finansowania:

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU

  Więcej o pozyskaniu przez nas dofinansowania : https://najdaconsulting.pl/pozyskalismy-135-mln-zl-dofinansowania-unijnego-z-ministerstwa-zdrowia-dla-wojewodzkich-stacji-sanitarno-epidemiologicznych-z-gdanska-i-szczecina/

   

  W projekcie zaplanowano:

  • Roboty budowlane
  • Zakup wyposażenia niemedycznego z dostawą i montażem
  • Zakup aparatury laboratoryjnej z dostawą i montażem

   

  Do obowiązków naszej firmy należało:

  • Zarządzanie procesem wdrożenia projektu
  • Rozliczenie projektu
  • Przygotowanie wniosków o płatność

   


  Warto wiedzieć:

  Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie odporności infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie diagnostyki, leczenia i zapobiegania występowania chorób zakaźnych, a także w kontekście wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz skutkami zdrowotnymi i społecznymi.


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting