Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W ubiegłym tygodniu został podpisany protokół odbioru końcowego wraz z uzyskaniem przez Gminę Wolin pozwolenia na użytkowanie obiektu.  Wykonawca terminowo – w trzynaście miesięcy zrealizował roboty budowlane polegające remoncie zdegradowanej części istniejącej obiektu oraz zakończył prace nad rozbudowywaną częścią obiektu.

   

  Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  Całkowita wartość projektu to 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2,7 mln zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  3 463 912,32 zł,  dofinansowanie to 2 597 934,23 zł;  wkład własny: 865 978,09 zł.

  Firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k podczas realizacji tej inwestycji pełniniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla projektu.

  W przypadku tego projektu rozpoczęliśmy z Gminą Wolin współpracę od pozyskania środków unijnych na remont i rozbudowę tego zdegradowanego obiektu. Inwestycja była współfinansowana z trzech różnych źródeł finansowych, zatem sporym wyzwaniem był podział inwestycji na oddzielnie rozliczane zakresy. Pełniąc rolę Inżyniera Kontraktu napotkaliśmy na bardzo dużo problemów technicznych – co chwila zaskakiwały nas nowe niespodzianki techniczne w tym budynku po dokonywaniu odkrywek. Wspólnie z przedstawicielami Gminy Wolin, Wykonawcą robót oraz nadzorem autorskim rozwiązywaliśmy napotkane problemy – informuje Andrzej Najda, Prezes Zarządu Najda Consulting.

   

  Zakres usług Inżyniera Kontraktu w zakończonym projekcie to m.in.:

  • zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót ,
  • nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej,
  • rozliczanie przyznanych środków unijnych,
  • dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych,
  • oddanie inwestycji do użytkowania.

   

  Efekty projektu:

  Poza zakresem remontu istniejącego budynku przedszkola miejskiego, został wykonany remont części obiektu przeznaczonego na żłobek oraz została wykonana rozbudowa obiektu przedszkola w Wolinie. zakończonego remontu i rozbudowanego budynku będzie mogło korzystać 200 dzieci, co znacząco wpłynie na poprawienie warunków mieszkańców Wolina w dostępnie do opieki przedszkolnej i żłobkowej.

   

  Zadania inwestycyjne w projekcie:

  Projekt zrealizowany został w jednym etapie składającym się z trzech głównych zadań inwestycyjnych:

  1) Przebudowa i rozbudowa budynku o część przedszkolną i żłobkową wraz z zagospodarowaniem terenu,

  Zakres robót budowlanych :

  – prace rozbiórkowe,

  – izolacja pionowa istniejących ścian fundamentowych,

  – stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna,

  – stropodach – pokrycie, obróbki blacharskie

  – tynki i elementy z płyt GK,

  – podłoża betonowe,

  – izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe,

  – impregnacja istniejących elementów drewnianych do stopnia NRO,

  – posadzki, podłogi, wykładziny,

  – roboty malarskie,

  – stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa wewnętrzna,

  – elementy ślusarskie i stolarskie,

  – wyposażenie wewnętrzne,

  – elewacja,

  – zagospodarowanie terenu.

  2) Wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola,

  3) Wyposażenie placu wokół przedszkola.

  4) Remont kotłowni.

  Przed inwestycją

  Po inwestycji

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych