Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Zakończyliśmy nadzór inwestorski nad montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW

 

Najda Consulting Sp. z o. o.  Sp. komandytowa informuje, że pełniła nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: “Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC-DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Całość inwestycji wyniosła 1.037.907,21 pln, wartość dofinansowania w wysokości 711.302,95 pln

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiemu na lata 2014-2020 – działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł – więcej na ten temat w materiale 100% skuteczności w konkursie na odnawialne źródła energii https://najdaconsulting.pl/100-skutecznosci-w-konkursie-na-odnawialne-zrodla-energii/.

Dotacje jakie pozyskaliśmy na fotowoltaikę:

Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii

Inwestycja została zrealizowana w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku i obejmowała budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, moduły fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, wykonanie rozdzielni, układu pomiarowego, układu zabezpieczającego oraz linie kablowe niskiego i średniego napięcia).

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dla zakładu produkcyjnego, który prowadzi produkcję klocków z żywicy do palet to przede wszystkim bardzo duże oszczędności miesięczne w rachunkach za zużycie prądu.

Zobacz zdjęcia z realizacji inwestycji

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski