Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Zakończona rewitalizacja terenów zielonych w Resku – kolejny sukces firmy w roli Inżyniera Kontraktu

Niedawno dobiegła końca rewitalizacja terenów zielonych w mieście Resko. Dla inwestycji tej firma Najda Consulting pełniła rolę Inżyniera Kontraktu w branżach: konstrukcyjno budowlanej, drogowej oraz elektrycznej. Projekt ten pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko” powstał w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Realizacja projektu trwała od  08.2018 r. do 03.2019 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 185 322,65 zł brutto.

for. zdjęcia własne – stan: po ukończeniu rewitalizacji terenów zielonych w Resku

W ramach projektu zagospodarowano 4 zaniedbane tereny miejskie. Wybór terenów do rewitalizacji był uzależniony od ich lokalizacji w stosunku do obszarów zamieszkanych i uczęszczanych przez mieszkańców Reska.

Rewitalizacja terenów zielonych w Resku – opis

Po zakończeniu prac, tereny: “Nad Regą”, “Przy stadionie”, “Przy domu kultury”, “Za wałem” pozyskały nie tylko zaplanowane nasadzenia roślinności czy alejki spacerowe ale także atrakcyjne elementy małej architektury i place zabaw dla najmłodszych.  Przy Przedszkolu Miejskim utworzono plac zabaw o nazwie „Stumilowy Las” nawiązujący do opowieści o Kubusiu Puchatku. W ramach projektu wykonano murawy i trawniki parkowe w formie łąk, pachnące wiosną i latem rabaty ziołowe a także zamontowano budki i karmniki dla ptaków. Dodatkowo tereny te zyskały także instalację oświetleniową.

Prace w trakcie rewitalizacji – kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię

 

Łącznie działaniami projektu objęto tereny o obszarze 6,66 ha. Dzięki tej inwestycji miasto zyskało 3,66 ha nowych obszarów zieleni. Były to obszary, które wcześniej nie były pokryte zielenią i nie pełniły funkcji parkowych.

Efekt końcowy rewitalizacji – galeria zdjęć

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć galerię

Szczegółowy zakres prac, w których firma Najda Consulting pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu

Teren 1 “Nad Regą”

Zakres prac: roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem, alejki o nawierzchni betonowej i mineralnej, nawierzchnia piaszczysta, elementy wyposażenia, wzmocnienie skarpy, zieleń projektowana, oświetlenie

Teren 2 “Przy stadionie”

Zakres prac: roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem, alejki z kruszywa, elementy wyposażenia, zieleń projektowana, oświetlenie

Teren 3 “Przy domu kultury”

Zakres prac: roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem, roboty ziemne, alejki o nawierzchni mineralnej separowane geowłókniną, trawiaste pobocza alejek, nawierzchnie betonowe, elementy wyposażenia, scena terenowa, zieleń projektowana, kanalizacja deszczowa, oświetlenie

Teren 4 “Za wałem”

Zakres prac: roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem, alejki o nawierzchni mineralnej, nawierzchnie betonowe, trawiaste pobocza alejek, obrzeża, schody terenowe, elementy wyposażenia, zieleń projektowana, oświetlenie, woda.

Zobacz także inną inwestycję w Resku, w której firma Najda Consulting pełniła rolę Inżyniera Kontraktu


Najda Consulting w roli Inżyniera Kontraktu pomaga zachować dziedzictwo rodu Borków w gmine Resko


 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski