Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych

Opis projektu pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS”

Zobacz także inny projekt: „Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie”

Beneficjent:

„MALMS” Mariusz Letkomiller

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy.

Opis projektu:

Projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie polegał będzie na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o pomieszczenia produkcyjne oraz zakup niezbędnych środków trwałych.
Firma „MALMS” Mariusz Letkomiller funkcjonuje na rynku od 2011. Z chwilą założenia firmy przyświecał jej cel jakim jest stanie się jednym z liderów w zakresie produkcji kołnierzy stalowych w Polsce i w Europie. Aby móc dalej się rozwijać i zwiększać przewagę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym konieczne jest rozbudowanie zakładu produkcyjnego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kołnierzy stalowych. Realizacja projektu przyczyni się do utworzenia 11 nowym miejsc pracy.

Wartość projektu 3 926 979,16 zł

Dofinansowanie 1 755 966,28 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski