Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWANEGO BIUROWCA SARL W STARGARDZIE

9 stycznia 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie budynku Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego po przeprowadzonej termomodernizacji.

Biurowiec położony w centrum Stargardu przy ul. Pierwszej Brygady 35 jest siedzibą dla kilkudziesięciu firm. Przeznaczony jest do prowadzenia działalności biurowej. Dodatkowo na parterze budynku mieści się nowa siedziba Straży Miejskiej.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmował:
– kompleksową modernizację instalacji c.o., m.in. wymiana grzejników, przewodów, montaż zaworów termostatycznych; kompleksową modernizację węzła cieplnego wyposażonego w pełną automatykę pogodową i regulację automatyczną wraz z możliwością bieżącego monitorowania zużycia energii i korekty parametrów zasilania,
– wymianę okien wyposażonych w nawiewniki higrosterowane oraz wymianę drzwi zewnętrznych,
– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, uskoku nad parterem materiałem izolacyjnym.

Zakres obowiązków Najda Consulting

Firma Najda Consulting pozyskała dotację unijną na realizację tej inwestycji. Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” uzyskał dofinansowanie w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej otrzymując dofinansowanie w wysokości 643 103,00 zł (wartość inwestycji 1 819 846,50zł).

Nasza firma odpowiedzialna była również za rozliczenie środków unijnych.

Dziękujemy za współpracę przy tym projekcie wszystkim osobom ,które reprezentowały Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego. Praca z takimi osobami to naprawdę wielka przyjemność!

– zdjęcia sprzed remontu wraz z wizualizacją:

– zdjęcia zrealizowanej inwestycji:

– podziękowania

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski