Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej

Projekt dotyczący uruchomienia zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu komunikacji miejskiej na terenie Strefy Centralnej.

fot. pixabay.com

Zobacz także inny projekt: Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”

Beneficjent:

PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest uruchomienie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu komunikacji miejskiej na terenie Strefy Centralnej. Stanie się to możliwe dzięki inwestycji w zakup
16 nowoczesnych środków transportu: 9 autobusów 40-osobowych i 7 autobusów 20-osobowych, spełniających normę emisji EURO 6.

Wartość projektu 7 712 100,00 zł

Dofinansowanie 5 329 500,00 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski