Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Rozwój terenów zieleni w Gminie Międzyzdroje

Opis projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”

fot. pixabay.com

Zobacz także inny projekt: Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Beneficjent:

Gmina Międzyzdroje

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu:

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” to kontynuacja idei rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Tereny objęte projektem mają powierzchnię 8,8053 ha, i podzielone zostały na 8 obszarów (Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności, Park Popołudniowy) z których każdy zaprojektowany został w sposób umożliwiający zarówno wypoczynek jak i rekreację. Zostały one zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i normami architektury zieleni, dzięki czemu znacząco wpłyną na atrakcyjność terenów zieleni jak i całego miasta Międzyzdroje. Ponadto projekt zakładał także nasadzenia drzew przyulicznych i pnączy.

Wartość projektu 6 049 809,60zł

Dofinansowanie 5 142 338,16zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski