Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Wyjątkowa sytuacja związana z trwająca pandemią COVID-19 nie wywiera  – jak do tej pory – wpływu na postęp prac przy realizacji projektu  pn. “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”. Przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego odbywają się cykliczne spotkania Komisji Konserwatorskiej, zainicjowane we wrześniu ub.r. przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. sp. k pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego.

  Poniżej prezentujemy stan prac konserwatorsko – restauratorskich na grudzień 2020.

  stargardzka kolegiata - stan robót na 12.2020

  Cykliczne spotkania Komisji Konserwatorskiej  – bieżące ustalenia i monitorowanie  prac rekonstrukcyjnych

  W ciągu ostatnich miesięcy Komisja Konserwatorska w składzie:

  • Tomasz Wolender – Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • Robert Rogala – rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • przedstawiciel Inwestora – proboszcz kolegiaty ks. dr Janusz Posadzy,
  • kan. mgr Marek Cześnin – Diecezjalny Konserwator Zabytków,
  • nadzór autorski konserwatorski Małgorzata Zyzik – autorka programu prac konserwatorskich,
  • dr Małgorzata Gwiazdowska – inspektor nadzoru prac konserwatorskich,
  • Inżynier Kontraktu – Andrzej Najda pełniący rolę kierownika projektu,
  • Ilona Nałęcka-Czerniawska – przedstawicielka wykonawcy robót – firmy Konsart sp. z o.o.
  • oraz przedstawiciele urzędu z ramienia prezydenta miasta Stargard

  odbywała cykliczne przeglądy obiektu i wykonanych prac. Narady z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego miały miejsce w obiekcie – często na wysokości 29 metrów – przy zabytkowym sklepieniu Kolegiaty, gdzie dyskutowane były szczegóły rekonstrukcji warstwy malarskiej z czasu Deneke’go.

  Jako niewątpliwy sukces należy odnotować znaczne przyspieszenie prac konserwatorskich na elewacji zewnętrznej przez wykonawcę robót – firmę Konsart sp. z o.o.  Miały one zgodnie z harmonogramem zakończyć się w 2021 roku. Niemniej, już w grudniu 2020  zostały ukończone.

  Specjalne słowa uznania i podziękowania należą się gospodarzowi obiektu –  proboszczowi Kolegiaty ks. dr Januszowi Posadzy, który nie tylko aktywnie uczestniczy we wszystkich naradach Komisji Konserwatorskiej, ale dba także o zapewnienie wszystkim jej uczestnikom maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego.

  Remont kolegiaty w Stargardzie

  Więcej informacji na temat „remontu stulecia” znajduje się w naszych publikacjach:

  Postępy prac w stargardzkiej kolegiacie – projekt pn. „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”

  Fundusze Europejskie dla dziedzictwa kulturowego: spektakularny sukces firmy Najda Consulting

  Kolegiata NMP Królowej Świata – przebieg i postępy realizacji prac – stan na 31 grudzień 2020r.

  Remont elewacji

  Został zakończony przed terminem remont elewacji wschodniej, północnej i południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata. Zakres prac obejmował:

  • prace naprawcze, renowacyjne i konserwatorskie obejmujące płaszczyzny elewacji;
  • wykonanie prac konserwatorskich przy północnej i wschodniej elewacji prezbiterium wraz z wieżyczkami komunikacyjnymi i murem oporowym w zakresie: czyszczenia, uzupełnienia ubytków elewacji, spoinowania, konserwacji i uzupełnień detali architektonicznych, wykonanie systemu orynnowania i obróbek blacharskich;
  • naprawa zniszczonych tynków, czyszczenie powierzchni ceglanych, uzupełnianie ubytków za pomocą kitów, odsalanie cegły, spoinowanie, jak i patynowanie murów, glazurowanie i wzmacnianie powierzchniowe cegły.

  Elewacja kolegiata stargardzka

  Remont posadzki

  Kontynuowane są prace przy remoncie zabytkowej posadzki. Aktualny stan prac przedstawia się następująco:

  • dokonano rozbiórki, czyszczenia płytek do ponownego wbudowania, renowacji nakryw kanałów,
  • dobrano rodzaj, kolorystykę i fakturę płytek posadzkowych przewidzianych do uzupełnienia posadzki w kościele na poziomie przyziemia.

  posadzka kolegiata w stargardzie

  Remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrz Kolegiaty

  Kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, jest wpisana do rejestru jako Pomnik Historii i należy do najwspanialszych dzieł średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego. Jest to jednocześnie najwyższy obiekt sakralny w Polsce (wys. prezbiterium – 29,5 m). Te unikalne cechy stargardzkiej kolegiaty determinują niezwykłą pieczołowitość podczas odsłaniania i odtwarzania zabytkowych fresków. Kontynuowane są następujące prace:

  • renowacja i rekonstrukcja polichromii sklepienia prezbiterium: rekonstrukcja warstwy malarskiej z czasu Deneke’go wykonywana jest w oparciu o zachowane oryginalne fragmenty.
  • prace konserwatorskie elementów dekoracji malarskiej,
  • naprawy tynków i pęknięć murów,
  • konserwacja ślusarki i stolarki,
  • glazurowanie arkad tryforium oraz glazurowanie fryzu

  freski w kolegiacie stargardzkiej

  Pozostałe prace

  Kontynuowane są również pozostałe prace związane z instalacją elektryczną, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz iluminacją. Aktualny stan prac:

  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (tj. wykonywanie zasilania elektrycznego obiektu, instalacja odgromowa budynku);
  • instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (wykonanie linii zasilania, sterowania i sygnalizacji urządzeń SSP);
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym tj. wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej, montaż masztów i słupów oświetleniowych.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentujących  aktualny stan prac w  Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie:

  Remont elewacji

  Remont wnętrz

  Remont posadzki

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting