Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się nabór dla mikro i małych przedsiębiorców z branży turystycznej z województwa śląskiego.

   

  W ramach konkursu beneficjenci będą mogli otrzymać aż 85% kwoty dofinansowania (pomoc de minimis).

   


  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ


   

  Termin, od którego można składać wnioski : 30 kwietnia 2021 r.

  Termin, do którego można składać wnioski: 18 maja 2021

  Termin rozstrzygnięcia konkursu:  ostatni kwartał 2021 r.

   

  Kto może składać wnioski?

  W ramach działania 3.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikro, małe przedsiębiorstwa
  • W konkursie będą mogły wziąć udział przedsiębiorcy, którzy posiadają dominujące PKD odnoszące się do branży turystycznej (pełny wykaz znajdziecie Państwo poniżej) oraz wykazać minimum 50% spadek średniomiesięcznych przychodów w 2020 r. w stosunku do 2019r.

   

  Wykaz kodów PKD

  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
  • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
  • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
  • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
  • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
  • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
  • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

  Wskazany  kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wnioskującego musi zostać uwzględniony jako kod działalności przeważającej (dominującej) w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa – CEIDG lub KRS na dzień 31.12.2020 r. Jeśli przedsiębiorca zmienił kod PKD przeważającej (dominującej) działalności w CEIDG, KRS lub REGON na kod PKD uprawniający do uzyskania pomocy po 31.12.2020 r., nawet jeśli wskazał wsteczną datę obowiązywania tej zmiany, to nie spełni warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na dzień 31.12.2020r. W tym przypadku liczą się wyłącznie zmiany zgłoszone do stosownego rejestru nie później niż w dniu 31.12.2020r.

   

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1.    Koszty nabycia nowych środków trwałych

  2.    Koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych

  3.    Koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio powiązanych z przedmiotem projektu w formie leasingu finansowego lub zwrotnego (mającego charakter leasingu finansowego)

  4.    Koszty nabycia nowych środków transportu kwalifikuje się tutaj :

  ·        bryczki, powozy konne, dorożki, karety

  ·        sanie, sanki,

  ·        łodzie żaglowe śródlądowe o długości kadłuba do 7 m, łodzie wiosłowe, kajaki, rowerki wodne, tratwy, pontony,

  ·        balony, szybowce, motoszybowce, lotnie, motolotnie, paralotnie, spadochrony,

  ·        rowery, riksze służące do przewozu osób, hulajnogi,

  ·        skutery śnieżne, ruady

  5.    Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych

  6.    Koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu

   

  Dużym ułatwieniem w konkursie  jest fakt, że nie potrzeba przygotowywać biznes planu – wystarczy sam Wniosek.

   

  Maksymalny poziom dotacji wynosi: 

  • Maksymalna wartość projektu:  50 000 000,00 EUR
  • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 PLN

  Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 17 000 000,00 EUR (76 707 400,00 PLN )


  Pobierz Kartę projektu:

  POBIERZ


   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting