Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W marcu tego roku rozpoczął się projekt przygotowany przez naszą firmę pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz procesowych przez German Optiker Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

   

  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjności w zakresie produkcji, świadczenia usług optycznych, magazynowania oraz sprzedaży instrumentów optycznych takich jak soczewki, oprawki, okulary. Realizacja projektu jest odpowiedzią na coraz większy udział świadczenia usług oraz sprzedaży online. Uzasadnieniem realizacji projektu jest wdrożenie rozwiązań mających na celu zintensyfikowanie procesów w zakresie produkcji, świadczenia usług optycznych, magazynowania oraz sprzedaży. Planowany do stworzenia model biznesowy w oparciu o efekty projektu ma umożliwić sprzedaż produktów na rynku europejskim/międzynarodowym. Działania przewidziane w ramach projektu są związane z ekspansją na rynek międzynarodowy.

  Źródło finansowania:

  Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

  Dofinansowanie: 999 999,78 zł

  Całkowita wartość projektu: 2 236 363,20 zł

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie:

  1. Zaplecze techniczne oraz oprogramowanie – zadanie obejmuje zakup zaplecza technicznego oraz oprogramowania, do których należą m.in.:
  • zestaw mebli
  • urządzenia do dezynfekcji okularów i oprawek
  • automatyczny robot magazynowy
  • skanery 3D oraz skanery 5D itd.

  Do innowacyjnych rozwiązań projektu należą m.in.:

  • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnego systemu do badania wzroku online
  • stworzenie systemu do skanowania twarzy online, co umożliwi dobór maksymalnie dopasowanych okularów do kształtu i wymiarów twarzy
  • system skanowania oprawek oparty o skanery 3D
  • wdrożenie innowacyjnego systemu nowoczesnego magazynowania.

  Do obowiązków naszej firmy należy:

  • zarządzanie procesem wdrożenia projektu
  • rozliczenie projektu
  • przygotowanie wniosków o płatność
  • przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

  Postępy prac:

  15 marca 2022 roku zawarta została umowa na dostawę, instalację oraz rozruch automatycznego robota magazynowego. 27 kwietnia 2022 roku zawarta została Umowa na dostawę klimatyzatorów kasetonowych z montażem. 30 sierpnia 2022 roku zawarta została Umowa na budowę instalacji fotowoltaicznej z wykonaniem projektu instalacji.

  W pierwszym kwartale 2023 roku planuje się wyłonienie Wykonawcy na dostawę innowacyjnego oprogramowania systemu do wirtualnego badania wzroku. Ponadto planowany jest również zakup skanerów 3D oraz 5D jak i systemu skanowania 3D twarzy.

  Warto wiedzieć:

  Beneficjent nawiązał współpracę z uniwersytetem Śląskim w Katowicach Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Współpraca polegała na opracowaniu razem z uczelnią odpowiednich algorytmów do aplikacji, która zostanie udostępniona na jego platformie internetowej. Algorytmy będą zaimplementowane w systemie do badania wzorku jaki zostanie zakupiony przez Beneficjenta. Pozwoli mu to badać wzrok online w zakresie podstawowych badań i wykrywaniu wad takich jak np. krótkowzroczność i dalekowzroczność.

  Beneficjent wprowadzając tak innowacyjne usługi do swojej oferty stanie się niejako pionierem, a ponieważ rynek jest jeszcze nienasycony i ciągle bardzo dynamicznie się rozwija usługi te z pewnością będą miały bardzo duże szanse powodzenia i zyskają swoich zwolenników.

  German Optiker Europe sp. z o.o. posiada sieć sklepów w galeriach handlowych na terenie Polski.

   

  Przeczytaj także:

  Nasza oferta rozliczania projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

  German Optiker Europe Sp. z o.o. https://najdaconsulting.pl/999-99978-zl-dla-german-optiker-europe-sp-z-o-o/

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami w trakcie realizacji projektu:

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych