Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Postępy robót budowlanych przy modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszcznie – stan na styczeń 2020

Dzięki skutecznemu pozyskaniu dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 odbywa się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”Gmina Choszczno na ten cel otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 4 milionów zł.

 

Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie – stan aktualny

Modernizacja dworca przebiega pełną parą. Pogoda sprzyja prowadzeniu robót, w tym również na zewnątrz budynku dworca.  Ma to istotne znaczenie ze względu na zbliżający się termin zakończenia robót, który przypada na połowę bieżącego roku.

Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. komandytowa, pełniąc funkcję Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego, koordynuje systematycznie postępy robót we wszystkich specjalnościach, w tym w branży konstrukcyjno- budowlanej.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że wraz z remontem dworca niezależnie rozpoczęła się także  modernizacja linii kolejowej w rejonie Choszczna. Prowadzona modernizacja dotyczy przebudowy układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej Słonice- Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59  na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”. Na choszczeńskim dworcu zlikwidowana przede wszystkim zostanie kładka nad torowiskiem, a zastąpi ją przejście podziemne, wyposażone w pochylnię dla niepełnosprawnych. Zainstalowane ma być również nowe oświetlenie wraz z Systemem Informacji Pasażerskiej. Zakończenie prac, zarówno remontu dworca, jak i przebudowy peronów i torowisk ma nastąpić w bieżącym roku. Opisane  prace doskonale korelują się z prowadzoną modernizacją dworcowego budynku.

 

Wykonane prace – stan na styczeń 2020

W ramach realizacji inwestycji do tej pory wykonano oraz kontynuowane są następujące roboty budowlane:

 • prace rozbiórkowe na wszystkich kondygnacjach budynku
 • montaż nadproży i podciągów stalowych
 • zbijanie tynków we wszystkich pomieszczeniach
 • pogłębianie piwnic w celu wyrównywania poziomów
 • izolacja fundamentów w części podpiwniczonej
 • klamrowanie ścian nośnych
 • ścianki działowe
 • montaż instalacji odgromowej (obok budynku)
 • impregnacja więźby dachowej i elementów stalowych (poddasze)
 • izolacja piwnicy, iniekcje
 • wymiana stolarki okiennej
 • montaż centrali wentylacyjnej oraz rozprowadzenie wentylacji w pomieszczeniach piwnicy
 • wykonanie przyłącza gazowego oraz rozprowadzenie rur centralnego ogrzewania
 • montaż ogrzewania podłogowego oraz kotłowni
 • prace od strony peronu: izolacje i podbicie fundamentów

Obejrzyj materiał zdjęciowy z aktualnego stanu robót:

 

Obejrzyj także zdjęcia z galerii:

Prace do wykonania w ciągu najbliższych miesięcy

Plan robót do wykonania w kolejnych miesiącach przewiduje:

 • dalsze prace związane z izolacją fundamentów od strony peronu,
 • wykonanie elewacji, posadzek betonowych
 • szpachlowanie ścian
 • montaż urządzeń elektrycznych oraz dalszy montaż ogrzewania podłogowego
 • instalacja hydrantowa, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu w piwnicy.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski