Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W czerwcu 2020 firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy adaptacji zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie. Projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne” uzyskał także dofinansowanie unijne dzięki dokumentacji przygotowanej przez firmę Najda Consulting.

  Pierwszym zadaniem firmy Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. jako Inżyniera Kontraktu było  przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

  Wybór wykonawcy robót i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi

  Dnia 28 lipca br. została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane z Gminą Wolin na przebudowę i rozbudowę budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją części przedszkola na Żłobek. W tym samym dniu został przekazany plac budowy. Przedszkole miejskie w Wolinie będzie zmodernizowane i rozbudowane, a w budynkach powstanie także żłobek. Po zakończonym remoncie i rozbudowie budynku, z obiektu będzie mogło korzystać 200 dzieci, co znacząco wpłynie na dobrostan mieszkańców Wolina, bowiem w chwili obecnej z przedszkola może korzystać tylko 50 dzieci. 

  W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. projektu firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k. dotychczas m.in. zweryfikowała dokumentację budowlano-wykonawczą dla całości obiektu, brała czynny udział w procesie wyboru wykonawcy robót.

  Poza tym aktualnie:

  • organizuje i uczestniczy w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnym na terenie budowy,
  • koordynuje i nadzoruje zadanie inwestycyjne przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż (konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznej.

  Aktualny stan realizacji robót w budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie

  Przedszkole jest budynkiem użyteczności publicznej – placówki oświatowej. Zostało ono wybudowane w latach siedemdziesiątych XX wieku. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej wymagał od dłuższego czasu kapitalnego remontu ze względu na jego bardzo zły stan techniczny oraz rozbudowy ze względu na coraz większą ilość dzieci mających uczęszczać do placówki. Obiekt po planowanych robotach oraz działaniach dostosowawczych oraz zamiennych zostanie wyposażony m.in. we wszystkie niezbędne zabezpieczenia  przeciwpożarowe, zostaną wyremontowane pomieszczenia oraz zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. Modernizacji ulegnie także kotłownia.

  Aktualny stan realizacji robót na obiekcie (wrzesień 2020) przedstawia się następująco:

  1. Rozebranie sufitów w części żłobkowej, salach przedszkola, korytarzu, kuchni, zmywaku i szatni
  2. Zaimpregnowanie konstrukcji dachu w pomieszczeniach
  3. Rozebranie warstw posadzkowych w salach żłobka wraz z wykonaniem chudego betonu, izolacji PW, płyty konstrukcyjnej wraz z izolacją PW
  4. Rozebranie tarasów
  5. Założenie płyty ogniowej w korytarzu
  6. Likwidacja naświetli sal przedszkola od strony korytarza
  7. Wzmocnienie płyt dachowych
  8. Docieplenie fundamentu między tarasami wraz z podparciem ścianki dociskowe
  9. Układanie przewodów wentylacyjnych w żłobku
  10. Wykonywanie instalacji wod.-kan. w łazienkach żłobka

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami prezentującymi stan robót:

  Informacje na temat projektu adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie

  Firma Najda Consulting dla projektu pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne”  pozyskała fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  Całkowity koszt inwestycji wynosi  3 463 912,32 zł,  dofinansowanie to 2 597 934,23 zł;  wkład własny: 865 978,09 zł.

  Dodatkowo Gmina Wolin pozyskała fundusze w ramach programu rządowego „Maluch plus” na przystosowanie sal i modernizację na potrzeby organizacji żłobka. Część żłobkowa powinna być gotowa do końca roku, a Wykonawca na zrealizowanie całej inwestycji ma 13 miesięcy.

  Wygląd obiektu po realizacji inwestycji – wizualizacje

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting