Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najda Consulting wygrywa przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla projektu modernizacji dworca kolejowego w Choszcznie

Nasze doświadczenie w obszarze zarządzania pracami budowlanymi przy dużych inwestycjach zaowocowało kolejnym wygranym w tej dziedzinie przetargiem. Jako Najda Consulting sp. z o.o sp.k. wygraliśmy konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”. Jest to projekt, który został przez nas także przygotowany i otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 3 999 232,76 zł (więcej w publikacji: Ponad 10 mln złotych dotacji na projekty w obszarze rewitalizacji pozyskane przez Najda Consulting). Już jutro – wykonując przysługujące nam uprawnienia nadzoru inwestorskiego – przekazujemy plac budowy wyłonionemu wykonawcy robót.

fot. materiały własne

Informacje o inwestycji

Projekt  pod nazwą „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” objęty jest wsparciem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wartość projektu: 5 293 680,10 zł. 

Przedmiotem projektu jest modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. Zostanie m.in. utworzone Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, który będzie pełnił strategiczną rolę w procesie aktywizacji mieszkańców gm. Choszczno.

Po wykonaniu remontu dworca zostanie zakupione wyposażenie do obiektu, w tym: wyposażenie sali szkoleniowej, biur dla pracowników socjalnych. Pomieszczenia biurowe w zrewitalizowanym dworcu zostaną przeznaczone na cele społeczne. Poza wyżej wspomnianym Centrum  Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, w obiekcie tym będą miały swoje siedziby: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Szkół Samorządowym, Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz inne stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej.

Po zakończeniu projektu dworzec w Choszcznie zyska zatem nową funkcjonalność w sferze miejskiej przestrzeni użytkowej.

Najda Consulting jako inspektor nadzoru

Przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszcznie firma Najda Consulting sp. z o.o sp.k. pełnieni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

  • konstrukcyjno – budowlanej,
  • instalacji sanitarnych,
  • elektrycznej,
  • elektroenergetycznej.

Już 22.05.2019 plac budowy zostanie przekazany  wykonawcy robót. Planowany termin realizacji robót: 30.06.2020r.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski