Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nasze doświadczenie w obszarze zarządzania pracami budowlanymi przy dużych inwestycjach zaowocowało kolejnym wygranym w tej dziedzinie przetargiem. Jako Najda Consulting sp. z o.o sp.k. wygraliśmy konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”. Jest to projekt, który został przez nas także przygotowany i otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 3 999 232,76 zł (więcej w publikacji: Ponad 10 mln złotych dotacji na projekty w obszarze rewitalizacji pozyskane przez Najda Consulting). Już jutro – wykonując przysługujące nam uprawnienia nadzoru inwestorskiego – przekazujemy plac budowy wyłonionemu wykonawcy robót.

  fot. materiały własne

  Informacje o inwestycji

  Projekt  pod nazwą „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” objęty jest wsparciem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Wartość projektu: 5 293 680,10 zł. 

  Przedmiotem projektu jest modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. Zostanie m.in. utworzone Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, który będzie pełnił strategiczną rolę w procesie aktywizacji mieszkańców gm. Choszczno.

  Po wykonaniu remontu dworca zostanie zakupione wyposażenie do obiektu, w tym: wyposażenie sali szkoleniowej, biur dla pracowników socjalnych. Pomieszczenia biurowe w zrewitalizowanym dworcu zostaną przeznaczone na cele społeczne. Poza wyżej wspomnianym Centrum  Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, w obiekcie tym będą miały swoje siedziby: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Szkół Samorządowym, Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz inne stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej.

  Po zakończeniu projektu dworzec w Choszcznie zyska zatem nową funkcjonalność w sferze miejskiej przestrzeni użytkowej.

  Najda Consulting jako inspektor nadzoru

  Przy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszcznie firma Najda Consulting sp. z o.o sp.k. pełnieni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

  • konstrukcyjno – budowlanej,
  • instalacji sanitarnych,
  • elektrycznej,
  • elektroenergetycznej.

  Już 22.05.2019 plac budowy zostanie przekazany  wykonawcy robót. Planowany termin realizacji robót: 30.06.2020r.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting