Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Zaledwie rok i kilkanaście dni od rozpoczęcia pierwszych robót zajęło firmie Najda Consulting sp. z o.o. sp.k – pełniącej nadzór inwestorski – doprowadzenie do przekazania odrestaurowanego pod potrzeby lokalnej społeczności  dworca kolejowego w Choszcznie.  Rok temu budynek dworca pochodzący z XIX wieku znajdował się w fatalnym stanie technicznym. Dzięki pozyskanej przez firmę Najda Consulting dotacji unijnej w wysokości prawie 4 mln złotych udało się z zachowaniem pierwotnego terminu (pomimo trudności spowodowanych COVID-19) w pełni zrealizować projekt pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”. Poniżej przedstawiamy szczegóły projektu oraz obszerną galerię zdjęć z realizacji inwestycji.

  Dworzec w Choszcznie po zakończonej modernizacji

  Dworzec w Choszcznie przed modernizacją

  Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie – opis projektu

  Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, do czego istotnie przyczyniły się działania firmy Najda Consulting, przygotowującej wniosek i Studium Wykonalności.

  Projekt pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” był jednym z projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023, którego celem była odnowa zdegradowanych obiektów użyteczności publicznej wraz z adaptacją ich na cele społeczne.

  Gmina Choszczno na ten cel otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 3 999 232,76 zł w ramach działania: „RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.”

  Przedmiotem projektu była modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. Dzięki temu projektowi zostanie utworzone Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym pełniące strategiczną funkcję w procesie aktywizacji mieszkańców gminy Choszczno.

  Łączna wartość zrealizowanych robót budowlanych: 7.029.252,11 złotych

  Termin realizacji inwestycji: 06.2019r. – 10.07.2020r.

  Rola Najda Consulting w nadzorze inwestorskim

  W maju 2019 firma Najda Consulting wygrała także przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji, firma Najda Consulting pełniła wielobranżowy nadzór inwestorski oraz rozliczała środki unijne.

  W ramach nadzoru inwestorskiego, koordynowania robót na budowie i sprawowania kontroli, był prowadzony nadzór inwestorski branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji
  • elektrycznej
  • niskich prądów
  • drogowej.

  Główny zakres robót remontu dworca dotyczył następującego zakresu:

  • remont wszystkich pomieszczeń dworca z częścią piwniczną,
  • schody i pochylnie, klatka schodowa,
  • klimatyzacja i wentylacja,
  • instalacja p.poż, wod.-kan., deszczowa,
  • kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, w tym: oświetlenie zewnętrze, oświetlenia pomieszczeń, instalacja komputerowa, monitoringu, alarmu i napadu
  • podbicie fundamentów z izolacją,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja CW i CO oraz piorunochronowa,
  • elewacja budynku,
  • zagospodarowanie terenu przed wejściem wraz z parkingiem i drogą pożarową.

  Sprawna i koncyliacyjna współpraca firmy Najda Consulting jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Generalnym Wykonawcą przebudowy dworca zaowocowała, pomimo panującej pandemii koronawirusa COVID-19, praktycznie realizacją przedsięwzięcia zgodne z założonym wcześniej harmonogramem terminowym.

  Otrzymane od Gminy Choszczno referencje są najlepszym podsumowaniem pracy wykonanej przez Najda Consulting: „Fachowość i profesjonalizm w trakcie współpracy, jak i bezpośrednio jej wyniki, pozwalają stwierdzić, iż spółka Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. jest godnym polecenia, solidnym partnerem.”

  Zapraszamy do obejrzenia metamorfozy, jaką w ciągu roku i kilkunastu dni przeszedł dworzec PKP w Choszcznie

  Odrestaurowany dworzec kolejowy w Choszcznie – nowe centrum aktywizacji społecznej

  Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważna była to inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy. Działania o charakterze społecznym i gospodarczym, zmierzające do odnawiania miejsc w mieście i gminie, uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych oraz zaangażowanie wielu osób biorących udział w całych procesie realizacji projektu, spowodowały całkowite odrestaurowanie budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół niego, w tym parkingu, oświetlenia i monitoringu. Remont przeszła również zaniedbana elewacja.

  Obecnie pozostaje z niecierpliwością oczekiwać na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu wszelkich procedur odbiorowych,  a tym samy w pełni korzystać z budynku dworca, m.in. korzystając z poczekalni w pełnym zakresie, kasy, baru, sanitariatów itp.

  Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentujących stan obiektu od początku realizacji inwestycji do jej zakończenia.

  Galeria – Dworzec w Choszcznie – stan po zakończeniu modernizacji

  Galeria – Dworzec w Choszcznie przed modernizacją

  Galeria – Dworzec w Choszcznie w trakcie modernizacji

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych