Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Beneficjent:

  Gmina Trzcińsko Zdrój

  Źródło finansowania:

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków

  Opis projektu:

  Firma Najda Consulting opracowała dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. : „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju” obejmującą:

  • Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
  • Studium wykonalności
  • Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

  Projekt modernizacji i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój został przygotowany na najwyższym poziomie i dzięki temu jako jedyny otrzymał dofinansowanie unijne.

   

  Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonowania systemu sanitarnego oraz osiągnięcie wymaganych ustawodawstwem parametrów oczyszczania nieczystości płynnych, który jest jednym z ważniejszych celów rozwoju gminy Trzcińsko-Zdrój i dotyczy całej społeczności lokalnej.

  Największym problemem na obszarze aglomeracji jest system oczyszczania ścieków, który jest niezgodny z dyrektywą 91/271/EWG. Przestarzała infrastruktura zwiększa ryzyko zagrożenia środowiskowego, poprzez konieczność transportu zanieczyszczeń oraz niezadowalających parametrów oczyszczania ścieków

   

  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych czego dowodem jest korzyść w postaci pozytywnego wpływu na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych.

  Wartość projektu 7 579 250,00 zł

  Dofinansowanie 5 026 745,76 zł

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting