Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła dofinansowania naszemu klientowi, firmie „Seamor International Ltd”  Sp. z o.o., w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację projektu pn. Rozbudowa przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej w Szczecinie wraz z zakupem innowacyjnej linii technologicznej. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, z Działania 5.4 Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

   

  Cel projektu

  Realizacja projektu obejmuje rozbudowę przetwórni ryb SEAMOR przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie, wraz z zakupem środków trwałych w celu wdrożenia innowacji w procesie przetwórczym oraz stworzenia wysokiej jakości warunków w obszarze bezpieczeństwa, higieny i zdrowia pracowników.

   

  Zakres projektu

  Projekt obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

  1) Rozbudowę przetwórni ryb „SEAMOR” przy ul. Granitowej 22 w Szczecinie;

  2) Zakup i dostawę zautomatyzowanej linii produkcyjnej do przetwórstwa wstępnego ryb wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, a także wdrożeniem i szkoleniem pracowników.

  Całkowity szacowany koszt kwalifikowany inwestycji to 7 514 405,74 zł, z czego dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 stanowić będą 3 000 000,00 zł (maksymalny możliwy poziom kwotowy wsparcia w przedmiotowym naborze).

  Zakładane efekty projektu

  Powiększenie i modernizacja obecnego Zakładu ma na celu:

  1. Unowocześnienie i zautomatyzowanie procesu technologicznego poprzez zakup nowej innowacyjnej linii.
  2. Zagwarantowanie i utrzymanie produkcji wyrobów wysokiej jakości dzięki lepszemu unowocześnionemu monitorowaniu procesu produkcyjnego.
  3. Poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy (bhp).

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting