Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Dofinansowanie opracowania i wdrożenia nowego projektu wzorniczego: konkurs DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Dostępność Plus

24 listopada 2020 rozpoczęła się I runda naboru do  konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców – zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025. Konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. I runda zakończy się 28 lutego 2021. W 2021 roku będą miały miejsce kolejne dwie rundy.

Konkurs jest dedykowany firmom, które  posiadają innowacyjny pomysł dotyczący podniesienia jakości życia określonych grup osób posiadających ograniczenia psychofizyczne, niepełnosprawności, a także osób starszych, niedołężnych i kobiet w ciąży. Dzięki temu konkursowi możliwe staje się pozyskanie dofinansowania unijnego na prace projektowe, wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem do wdrożenia na rynek nowego produktu lub usługi, a także wydatków na usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu.

Jeżeli ten konkurs wpisuje się w Państwa strategię rozwoju przedsiębiorstwa  zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami w celu przeprowadzenia wstępnej oceny szans na pozyskanie dofinansowania w ramach tej dotacji

Tel. 091 432 01 60 mail: office@najdaconsulting.pl

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat tego działania w formie Karty Konkursu

konkurs działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5: Design dla przedsiębiorców

Aby pobrać Kartę konkursu dla tego dofinansowania w formacie pdf –  kliknij na link: Karta Konkursu Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus 2018 – 2025

Szczegóły naboru na ten konkurs wraz z przykładami znajdują się w naszej analizie: Nowe dofinansowanie unijne na zaprojektowanie i stworzenie nowych produktów na rynek

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski