Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Z dużą przyjemnością informujemy o zakończeniu robót budowlanych związanych z remontem żłobka będącego częścią Przedszkola Miejskiego w Wolinie. Podpisując w czerwcu 2020 umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie, mieliśmy świadomość wyzwania, jakie stanęło przed naszą firmą. Obiekt ten  wymagał kapitalnego remontu ze względu na jego bardzo zły stan techniczny, zaś czas na wykonanie był stosunkowo krótki, biorąc pod uwagę szeroki zakres robót.

  Panująca pandemia COVID-19 nie przeszkodziła naszej firmie w planowym wywiązaniu się z harmonogramu robót, dzięki czemu część zaadaptowanego budynku na cele żłobka otworzy swoje podwoje już 1 lutego 2020. Szczegółowy opis dotychczasowych prac oraz postęp robót przy budynku przedszkolnym  znajduje się poniżej.

  Adaptacja części Przedszkola Miejskiego w Wolinie na żłobek zakończona

  Remont części żłobkowej w budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie

  Zastany obiekt znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, co uwidaczniają poniższe zdjęcia:

  W dniu 28 lipca 2020 br. została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane w budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie oraz został przekazany plac budowy. Mniej niż 5 miesięcy zajęło wykonawcy robót zakończenie remontu części żłobkowej. 15 grudnia 2020 r. dokonano przy udziale przedstawicieli wszystkich stron zadania inwestycyjnego – w tym przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, odbioru robót części żłobka.

  W ramach remontu wykonano:

  • roboty budowlane, m.in. izolacja istniejących ścian fundamentowych, nowa stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna, tynki i elementy w płyt GK, obróbki blacharskie, podłogi, posadzki, roboty malarskie, elewacja, nowe wyposażenie sal żłobka, remont łazienek;
  • roboty sanitarne, tj.: instalacja wewnętrzna wody, instalacja kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie, wentylacja
  • roboty elektryczne: nowe instalacje elektryczne, SSP (system sygnalizacji pożaru)

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć części żłobkowej po remoncie:

  Postęp robót w części dotyczącej remontu części wspólnych, sal przedszkola oraz rozbudowy budynku

  W dalszym ciągu trwają prace w pozostałej części budynku przeznaczonej na sale przedszkolne oraz części wspólne. Remont części przedszkolnej wraz z rozbudową obiektu ma zostać ukończony zgodnie z harmonogramem w sierpniu 2021 r.

  Postęp prac dotyczący części wspólnych w budynku:

  Dotychczas wykonano następujące roboty związane z nowym etapem:

  • zniwelowano teren,
  • wylano ławy fundamentowe,
  • wykonano izolację ław fundamentowych.

  Prace ziemne

  Prace wewnątrz budynku

  Widok budynku przedszkola z zewnątrz

  Rola firmy Najda Consulting w projekcie przebudowy budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie

  Firma Najda Consulting  pozyskała fundusze unijne na remont i przebudowę budynku przedszkola. Projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne”  pozyskał dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

  Koszt inwestycji wynosi 3.463.912 zł, zaś dofinansowanie unijne wyniosło  2.597.934 zł

  W czerwcu 2020 firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k. podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie. Do zadań naszej firmy należało m.in.:

  • zweryfikowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla całości obiektu,
  • przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót,
  • aktywny udział w procesie wyboru wykonawcy robót.

  Aktualnie jako Inżynier Kontraktu organizujemy  i uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach koordynacyjnych na terenie budowy oraz nadzorujemy postępy prac dla zadań inwestycyjnych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznej.

  Więcej informacji na temat tej inwestycji znajduje się także w wpisie: Postępy prac w ramach realizacji projektu adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego w Wolinie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting