Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Rozwój inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim – kolejny sukces Najda Consulting i firmy POLBIT Bartosz Polender

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, został zakończony z sukcesem. Beneficjentem projektu jest firma POLBIT Bartosz Polender – jeden z głównych sprzedawców sprzętu refurbished, elektroniki odnowionej w specjalnym cyklu jakościowym oraz sprzętu poleasingowego na rynek europejski.

fot. POLBIT – nowa hala magazynowo-biurowa

Zakres projektu pn. „Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT”

Zakres projektu obejmował budowę hali magazynowo-biurowej wraz z nowym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali. W ramach projektu została także stworzona nowoczesna platforma markgrade.com oferująca usługi brokerskie sprzętu IT. Zapewnia ona większe możliwości filtracji, sortowania zapytań oraz uzyskania szczegółowych informacji pod względem np. klasyfikacji sprzętu, występujących uszkodzeń itp.
Wartość projektu wyniosła 5.231.511,54 zł brutto, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1.913.967,63 zł.

Rola firmy Najda Consulting w projekcie oraz wpływ projektu na zachodniopomorską gospodarkę

Firma Najda Consulting pozyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji oraz zarządzała procesem wdrożenia i rozliczenia projektu.

Realizacja projektu ma wpływ na rozwój poziomu gospodarczego oraz zwiększenie innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Dzięki realizacji projektu firma POLBIT Bartosz Polender dysponuje najnowocześniejszym zakładem i świadczy usługę niedostępną na rynku międzynarodowym.

Efektem projektu jest nie tylko stworzenie nowego etatu dla pracownika ale także nawiązanie szerokiej współpracy i kooperacji zarówno z regionalnymi dostawcami, odbiorcami, jak i jednostkami otoczenia biznesu i uczelniami wyższymi.

Gratulujemy firmie POLBIT i życzymy dalszych sukcesów.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój 

Obejrzyj informację o realizacji projektu w formie filmu

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski