Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przekazanie placu budowy Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Choszcznie w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przez Najda Consulting

W dniu  31.03. 2020r Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę z Prometeusz sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy i wyposażenia Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Choszcznie. W ramach pełnienia funkcji  Inżyniera Kontraktu nasza firma zarządzać będzie procesem inwestycyjnym dotyczącym 🔵przeprowadzenia procedur przetargowych, 🔵rozliczenia środków unijnych, 🔵przeprowadzenia przetargów na zakup wyposażenia do obiektu. 🔵Pełnimy także pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w następujących branżach:

 • konstrukcyjno-budowlana,
 • sanitarna
 • elektryczna.

1 czerwca 2020 roku, po przeprowadzeniu przez firmę Najda Consulting procedury przetargowej, został przekazany plac budowy wyłonionemu wykonawcy robót.

Wartość robót budowlanych wyniesie 13.076.906 zł brutto.

 

Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót zostało konsorcjum firm w skład którego wchodzą:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe LIDEX Andrzej Polak
2) ELEKTROINSTAL Beata Rybaczuk
3) “USŁUGI W BUDOWNICTWIE” Sławomir Wojtczak.

Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 01.06.2020; zakończenie 31.12.2022

Informacje o projekcie i beneficjencie

Beneficjent: Prometeusz sp. z o.o.

Projekt pn.: Zwiększenie świadczonych usług hotelarskich wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie produkcji piwa i pieczywa

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

Otrzymane dofinansowanie: 7 228 726,36 zł

Wartość inwestycji: 16 295 986,08 zł

Informacje o inwestycji

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane przy budowie budynku Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Choszcznie. Jest to obiekt o powierzchni całkowitej 2934 m2. Projektowany budynek  wolnostojący dotyczy funkcji zbiorowego zamieszkania osób. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną, kryty będzie dachem wielospadowym.

W ramach prowadzonych robót budowlanych zostaną wykonane:

 • Roboty budowlano – konstrukcyjne (przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany piętra, strop nad piętrem, ściany piętro II, konstrukcja dachu i pokrycie, roboty wykończeniowe, podłogi i posadzki, tynki, okładziny i roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna, balustrady, elewacja, schody zewnętrzne, podest, podjazd dla osób niepełnosprawnych).
 • Instalacje sanitarne (instalacje sanitarne zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej).
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacja ogrzewania poprzez pompy ciepła
 • Instalacja fotowoltaiczna zasilająca obiekt w energię słoneczną
 • Zagospodarowanie zewnętrzne (mur i ściana oporowa, parkingi, drogi i place)

Charakterystyka projektu – innowacja w skali światowej

Przedmiotem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w sektorze opieki społecznej (Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora), polegającej na usłudze opieki nad osobami starszymi z ich zamieszkaniem oraz aktywizacją osób zamieszkujących w Międzypokoleniowym Centrum Integracji poprzez ich integrację z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zajęcia integracji odbywać się będą na podstawie programu integracji przygotowanego przez jednostkę naukową (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), z którą podpisano list intencyjny. Ponadto, jednostka naukowa będzie prowadzić badania badawczo-rozwojowe nad zachowaniem seniorów i dzieci w procesie integracji. Jest to innowacja w skali światowej.

Całość projektu obejmuje:

 • budowę Międzypokoleniowego Centrum Integracji wraz z instalacjami,
 • zakup wyposażenia: gastronomicznego, pokoi, pokoju do zajęć z dziećmi, biur i pokoi dziennych, pralni i magazynu na pościel, a także pokoju rehabilitacyjnego, pokoju pielęgniarek;
 • zakup sprzętu medycznego;
 • zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Ponadto planuje się zorganizowanie szkoleń dla pracowników oraz utworzenie nowych etatów pracy.

Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k jako Inżynier Kontraktu z opisanym powyżej zakresem zadań, będzie zaangażowana praktycznie na każdym etapie tego projektu.

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski