Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu  31.03. 2020r Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę z Prometeusz sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu budowy i wyposażenia Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Choszcznie. W ramach pełnienia funkcji  Inżyniera Kontraktu nasza firma zarządzać będzie procesem inwestycyjnym dotyczącym 🔵przeprowadzenia procedur przetargowych, 🔵rozliczenia środków unijnych, 🔵przeprowadzenia przetargów na zakup wyposażenia do obiektu. 🔵Pełnimy także pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w następujących branżach:

  • konstrukcyjno-budowlana,
  • sanitarna
  • elektryczna.

  1 czerwca 2020 roku, po przeprowadzeniu przez firmę Najda Consulting procedury przetargowej, został przekazany plac budowy wyłonionemu wykonawcy robót.

  Wartość robót budowlanych wyniesie 13.076.906 zł brutto.

   

  Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót zostało konsorcjum firm w skład którego wchodzą:

  1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe LIDEX Andrzej Polak
  2) ELEKTROINSTAL Beata Rybaczuk
  3) „USŁUGI W BUDOWNICTWIE” Sławomir Wojtczak.

  Termin realizacji inwestycji: rozpoczęcie 01.06.2020; zakończenie 31.12.2022

  Informacje o projekcie i beneficjencie

  Beneficjent: Prometeusz sp. z o.o.

  Projekt pn.: Międzypokoleniowe Centrum Integracji Seniora i Malucha w Choszcznie”

  Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia

  Otrzymane dofinansowanie: 7 228 726,36 zł

  Wartość inwestycji: 16 295 986,08 zł

  Informacje o inwestycji

  W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane przy budowie budynku Międzypokoleniowego Centrum Integracji w Choszcznie. Jest to obiekt o powierzchni całkowitej 2934 m2. Projektowany budynek  wolnostojący dotyczy funkcji zbiorowego zamieszkania osób. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną, kryty będzie dachem wielospadowym.

  W ramach prowadzonych robót budowlanych zostaną wykonane:

  • Roboty budowlano – konstrukcyjne (przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic, strop nad piwnicą, ściany parteru, strop nad parterem, ściany piętra, strop nad piętrem, ściany piętro II, konstrukcja dachu i pokrycie, roboty wykończeniowe, podłogi i posadzki, tynki, okładziny i roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna, balustrady, elewacja, schody zewnętrzne, podest, podjazd dla osób niepełnosprawnych).
  • Instalacje sanitarne (instalacje sanitarne zewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacja gazowa, instalacja wentylacji mechanicznej).
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacja ogrzewania poprzez pompy ciepła
  • Instalacja fotowoltaiczna zasilająca obiekt w energię słoneczną
  • Zagospodarowanie zewnętrzne (mur i ściana oporowa, parkingi, drogi i place)

  Charakterystyka projektu – innowacja w skali światowej

  Przedmiotem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi w sektorze opieki społecznej (Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora), polegającej na usłudze opieki nad osobami starszymi z ich zamieszkaniem oraz aktywizacją osób zamieszkujących w Międzypokoleniowym Centrum Integracji poprzez ich integrację z dziećmi w wieku przedszkolnym.

  Zajęcia integracji odbywać się będą na podstawie programu integracji przygotowanego przez jednostkę naukową (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), z którą podpisano list intencyjny. Ponadto, jednostka naukowa będzie prowadzić badania badawczo-rozwojowe nad zachowaniem seniorów i dzieci w procesie integracji. Jest to innowacja w skali światowej.

  Całość projektu obejmuje:

  • budowę Międzypokoleniowego Centrum Integracji wraz z instalacjami,
  • zakup wyposażenia: gastronomicznego, pokoi, pokoju do zajęć z dziećmi, biur i pokoi dziennych, pralni i magazynu na pościel, a także pokoju rehabilitacyjnego, pokoju pielęgniarek;
  • zakup sprzętu medycznego;
  • zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

  Ponadto planuje się zorganizowanie szkoleń dla pracowników oraz utworzenie nowych etatów pracy.

  Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k jako Inżynier Kontraktu z opisanym powyżej zakresem zadań, będzie zaangażowana praktycznie na każdym etapie tego projektu.

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting