Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy właśnie inwestycję w Resku (Zachodniopomorskie).

  W ramach realizowanej inwestycji pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie pod nazwą: „Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

  Projekt współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020.

  Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 292 644,00 zł, z czego dofinansowanie to 888 405,90 zł, a  wkład własny: 404 238,10 zł.

  Do naszych obowiązków należało:

  • Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych
  • Sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót;
  • Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych;
  • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych;
  • Prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
  • Koordynację działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym przygotowanie wzorów dokumentów rozliczeniowych;
  • Rozliczenie dofinansowania

  Czas realizacji – 10 miesięcy

  Realizację inwestycji zakończono w terminie – wykonano 100% wszystkich robót oraz 12 listopada 2021r. dokonano końcowego odbioru przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

   

  INWESTOR :Gmina Resko z siedzibą w Resku przy ul. Rynek 1

   

  WYKONAWCA: ZUBWiT Resko Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Resku przy ul. Żeromskiego 43

   

  Zakres wykonanych robót:

  PLAC   

  ROBOTY DROGOWE:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowa
  • Roboty wykończeniowe
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Elementy ulic

  ROBOTY ELEKTRYCZNE

  • Instalacje elektryczne

  ZATOKA

  KANALIZACJA DESZCZOWA:

  • Roboty ziemne
  • Instalacja rurociągów
  • Obsybka sieci

  ROBOTY ELEKTRYCZNE

  • Instalacje elektryczne

  ROBOTY DROGOWE:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty elektryczne
  • Roboty telekomunikacyjne
  • Roboty ziemne
  • Podbudowa
  • Roboty wykończeniowe
  • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Elementy ulic

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting