Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce dzięki dofinansowaniu unijnemu!

Opis projektu pod nazwą: „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap”

fot. www.panorama-morska.pl

Zobacz także inny projekt: „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2”

Beneficjent:

Tropicoco sp. z o.o.

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Opis projektu:

Przedmiotem wnioskowanej inwestycji pn.: „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap” będzie poszerzenie oferty Aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu o 11 zjeżdżalni wodnych, w tym jednej w zadaszonym budynku. Głównym elementem innowacyjnego produktu turystycznego będzie najdłuższa zjeżdżalnia – o długości ok. 243 m (będzie to najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie). Zjeżdżalnie te funkcjonować będą w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu – tj. jedynego z największych kompleksów basenowych z podgrzewana wodą w Polsce o powierzchni lustra wody ok. 1 700 m2, składającego się aż z pięciu basenów (każdy z podgrzewaną wodą) – zewnętrznych i wewnętrznych, strefy Wellnes i SPA.

W wyniku realizacji projektu obiekt ten stanowić będzie samodzielny generator ruchu turystycznego, wpływający na zwiększenie atrakcyjności nie tyko Wnioskodawcy, ale również obiektów hotelowych i turystycznych zlokalizowanych w otoczeniu kompleksu. Aquapark w Jarosławcu stanowi bowiem jeden z głównych elementów decydujących o wielkości ruchu turystycznego w okolicznych miejscowościach.

Wartość projektu 14 145 000,00 zł

Dofinansowanie 4 000 000,00 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski