Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Budynek, w którym mieści się szczeciński Kościół Chrześcijan Baptystów posiada prawie 170 letnią historię. Kamienica, która zlokalizowana jest przy ul. Stoisława 4 została ufundowana przez członków niemieckiej wspólnoty w 1855 roku. Po wojnie w budynku wydzielono mieszkania komunalne, a z kaplicy odpłatnie korzystali wspólnie baptyści i metodyści. W 2002 roku władze miejskie zwróciły budynek baptystom. Wymagał on jednak remontu, na co środki unijne pozyskała firma Najda Consulting, która także rozlicza i zarządza projektem.
  Roboty budowlane rozpoczęły się w maju 2019 roku i po niespełna dwóch latach zbliżają się do końcowego etapu realizacji inwestycji. Poniżej przedstawiamy aktualny stan prac rewitalizacyjnych.

  Trwające prace rewitalizacyjne zabytkowej kamienicy kościoła Baptystów w Szczecinie

  Beneficjent

  Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie

  Tytuł projektu

  Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie

  Źródło finansowania

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
  Otrzymane dofinansowanie wynosi 2 904 708,75 zł
  Wartość projektu: 4 468 782,77 zł

  Renowacja zabytkowej elewacji kamienicy kościoła Baptystów w Szczecinie

  Opis projektu

  Dzięki dotacji unijnej zostanie przebudowany i rozbudowany budynek użyteczności publicznej z 1855 roku przeznaczony na potrzeby kultu religijnego. Jest to obecnie najstarszy obiekt baptystyczny w Polsce.

  Po ukończeniu inwestycji powstanie miejsce przeznaczone na realizację działań społecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych mających na celu ograniczenie problemów społecznych (m.in. ubóstwo, bezrobocie i problemy zw. ze starością), które dotyczą w szczególności ludność zamieszkującą obszar rewitalizacji miasta Szczecin. Należy podkreślić ideę, która jest związana z remontem budynku, który po jego zakończeniu będzie służył wszystkim potrzebującym, a nie tylko baptystom.

  W przebudowywanych pomieszczeniach powstanie między innymi:

  • sala do nauki języka angielskiego – dla dzieci z biednych rodzin zajęcia będą prowadzone bezpłatnie;
  • kawiarnia – z uwagi na lokalizację budynku naprzeciw bramy szczecińskiego więzienia, osoby które czekają na odwiedziny skazanych będą mogły napić się gorącej herbaty lub kawy;
  • duża sala – w które będą odbywały się wydarzenia kulturalne oraz cykliczne nabożeństwa Zboru Baptystów;
  • księgarnia;
  • międzynarodowy kościół anglojęzyczny;
  • pomieszczenia dla spotkań seniorów;
  • pomieszczenia administracyjne.

  Zakres rzeczowy projektu:

  • Prace przygotowawcze
  • Roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku (w tym roboty rozbiórkowe; roboty ziemne, roboty budowlane, roboty instalacyjne; prace wykończeniowe; zagospodarowanie terenu)
  • Udogodnienia obiektu (dostawa i montaż urządzenia dla niepełnosprawnych oraz zakup dźwigu osobowego)
  • Renowacja zabytkowej elewacji
  • Renowacja zabytkowych ozdobnych detali zabytkowych
  • Wyposażenie obiektu
  • Promocja projektu

  Funkcja, jaką pełni w projekcie firma Najda Consulting

  Firma Najda Consulting pozyskała w 2018 roku dotację unijną na rewitalizację tego budynku (więcej na ten temat we wpisie: Ponad 10 mln złotych dotacji na projekty w obszarze rewitalizacji pozyskane przez Najda Consulting).

  Obecnie natomiast nasza firma  zajmuje się rozliczeniem środków unijnych oraz zarządzaniem projektem.

  Postępy prac dla projektu rewitalizacji zabytkowej kamienicy kościoła Baptystów w Szczecinie

  Aktualnie pozostały do dokończenia następujące prace:

  • zabytkowa elewacja zewnętrzna,
  • montaż windy,
  • stolarka drzwiowa wewnętrzna,
  • tynki i gładzie,
  • malowanie,
  • okładziny z gresu na posadzkach.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć obrazujących postęp prac rewitalizacyjnych w kamienicy kościoła Baptystów w Szczecinie

  Dla porównania postępu prac prezentujemy zdjęcia ze stanu budynku przed rozpoczęciem remontu

  Daty realizacji projektu:

  Rozpoczęcie prac: umowa na roboty budowlane została podpisana firmą z Corlux Sp. z o.o. dnia 06 maja 2019 r.
  Planowane zakończenia prac: czerwiec 2021 roku

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych