Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Jakie dotacje mogą otrzymać przedsiębiorcy w 2018 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

27 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018.
Kiedy składać wnioski oraz na jakie działania można otrzymać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej.

RPO WZ 2018

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski