Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Przed nami drugi nabór wniosków w ramach konkursu „A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”.  W najnowszym artykule przypominamy najważniejsze informacje oraz prezentujemy zmiany w regulaminie.

   

  W jakim terminie odbędzie się drugi nabór?

   

  Wnioski należy składać w okresie od 18 lipca do 20 sierpnia 2024r.

   

  Jakie ważne zmiany pojawiły się w regulaminie konkursu?

   

  W dokumentach dotyczących naboru wprowadzono istotne zmiany, m.in.:

  • ujawniony w dokumentach rejestrowych kod PKD może dotyczyć zarówno przeważającej (podstawowej) jak i dodatkowej działalności Wnioskodawcy – nadal powinny zawierać się w ramach kodów PKD wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu- to bardzo ważna zmiana ponieważ otwiera możliwość ubiegania się o dofinansowanie większej ilości przedsiębiorców;
  • kolejne ważne ułatwienie: zrezygnowano na etapie składania wniosków z obowiązku załączania przez Wnioskodawców z dokumentów/uprawnień/pozwoleń dotyczących realizacji przedsięwzięcia MŚP. Obowiązek przesłania niezbędnych praw i pozwoleń na realizację przedsięwzięcia został przeniesiony na etap podpisania umowy w przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku zadeklaruje, że takie pozwolenia będzie posiadał;
  • przeniesiono także obowiązek przedkładania przez Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do obowiązkowych rejestrów/ewidencji do właściwych organizacji w związku z prowadzoną działalnością na etap przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia.

   

  Kto może aplikować?

   

  W ramach naboru mogą aplikować Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura. O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych w regulaminie kodach PKD nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy następujących po sobie w terminie między 20.03.2020 r. a 15.05.2022 r. a także na dzień składania wniosku o udzielenie wsparcia.

   

  Kto może ubiegać się o wsparcie?

   

  O wsparcie mogą ubiegać się MŚP, które wykażą, iż w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku. Spadki liczone są dla całej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę – w przypadku prowadzenia pełnej księgowości wartość obrotów ustala się na podstawie przychodów netto ze sprzedaży, w przypadku książki przychodów i rozchodów należy uwzględnić wartość sprzedanych towarów i usług z kolumny 7, natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy uwzględnić łączną wartość przychodów widniejących w deklaracji PIT-28.

  Jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.

   

  W jakiej wysokości możemy otrzymać dofinansowanie?

   

  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 000,00 zł.
  • Minimalna kwota wsparcia na przedsięwzięcia MŚP wynosi 50 000,00 zł.
  • Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych.

  Wsparcie na realizację przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w ramach pomocy de minimis.

  Wsparcie przedsięwzięcia MŚP jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

   

  Przeczytaj także:

   

   


  Przypominamy o możliwości bezpłatnej analizy – zachęcamy do wypełnienia ankiety:

  Sprawdź możliwość dofinansowania!


   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting