Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zwalczanie transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych!

Chcielibyśmy poinformować, że przygotowany przez firmę Najda Consulting projekt pn.: „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln Euro(wartość projektu wynosi 1,245 mln EUR)

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Dodatkowo zostały zaplanowane działania w projekcie podczas których uczestniczyć będą: Uniwersytet Szczeciński(Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Biologii), Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie, Centralne Biuro śledcze w Szczecinie, Policja Kryminalna w Rostocku oraz Prokuratura w Rostocku.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego województwa zachodniopomorskiego oraz landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Innowacyjnym wymiarem projektu jest stworzenie zespołów laboratoryjnych po stronie polskiej i niemieckiej. Dzięki realizacji projektu Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zakupi najnowocześniejszy sprzęt do analizy i badań DNA.

Gratulujemy Komendzie Wojewódzkiej Policji pozyskania dofinansowania!

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu wzrośnie znacząco bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski