Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  21 kwietnia odbyło się otwarcie Centrum Kultury w Resku. Nasza firma miała przyjemność realizować funkcję Inżyniera Kontraktu w tym projekcie. 

   

  Centrum Kultury w Resku stanowi bardzo ważny punkt na mapie miasta. Placówka zajmuje się świadczeniem usług  dla mieszkańców poprzez organizację różnorodnych wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. W budynku znajduje się miedzy innymi duża sala ze sceną oraz biblioteka miejską.

   

  Zakres inwestycji

   

  Inwestycja o łącznej wartości 5.278.881,29 zł (z czego nasza firma pozyskała dofinansowanie w kwocie 3.957.660,94 zł) obejmowała m.in.

  • roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym kompleksowy remont wszystkich wnętrz obiektu(tj. m.in. sali „koncertowej”, biblioteki, główny hol, ciągi komunikacyjne, lobby, szatnia, klub seniora, kuchnia, kotłownia)
  • remont dachu
  • remont elewacji zewnętrznej
  • instalacje elektryczne (w tym :oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze, instalacja sieci LAN)
  • pompa ciepła
  • instalacje sanitarne (c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja przeciwpożarowa)
  • rozbudowę o windę zewnętrzną

  W budynku wszystkie sale(m in. biblioteka, czytelnia, sale do zajęć) przeszły kompleksowy remont oraz co najważniejsze została wyremontowana sala koncertowa, która po remoncie posiada pełną akustykę co pozwoli organizować koncerty na najwyższym poziomie.

                

  Nasza firma prowadziła nadzór inwestorski w następujących branżach:

  • konstrukcyjno- budowlanej
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji elektrycznych

   

  Zadania Inżyniera Kontraktu na inwestycji to m.in.:

  1. nadzór inwestorski na budowie w branżach:– konstrukcyjno-budowlanej,– sanitarnej,– elektrycznej,– drogowej.
  2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  3. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. udział w odbiorach robót budowlanych,
  5. uczestnictwo we wszystkich Radach Budowy,
  6. koordynację działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w tym przygotowanie wzorów dokumentów rozliczeniowych wraz z instrukcją obiegu dokumentów,
  7. w zakresie rozliczeń finansowych i dotacji unijnej (m.in.: nadzór nad merytoryczną realizacją projektu, bieżąca kontrola zgodności trybu i zakresu inwestycji z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz pozostałymi dokumentami, przygotowywanie wniosków o transze płatnicze).

   

   

  Szczegóły dotyczące dofinansowania

   

  Projekt pn.: „Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych”, jest to inwestycja, która otrzymała unijne dofinansowanie w oparciu o projekt przygotowany przez ekspertów Najda Consulting. Projekt otrzymał dofinansowanie w  ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 5 278 881,29 zł, natomiast wartość dofinansowania to 3 957 660,94 zł.

   


  Więcej o projekcie:

  – https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-kompleksowy-remont-budynku-centrum-kultury-w-resku/

  – https://najdaconsulting.pl/remont-centrum-kultury-w-resku-najda-consulting-jako-inzynier-kontraktu-rozpoczyna-od-nadzorowania-prac-rozbiorkowych/


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting