Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Idea powstania Parku etnograficznego w Niechorzu zakłada nawiązanie do pierwowzoru jaki stanowią nieistniejące domy rybackie z Niechorza oraz rybacka osada Kępa pod Trzebiatowem. Były to budynki wybudowane w konstrukcji drewnianej (szkieletowej), charakterystycznej dla terenów Pomorza. Zastosowana w projekcie technologia jest optymalną technologią odzwierciedlającą dawne techniki budowania obiektów szkieletowych. Park etnograficzny powstał w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej w Niechorzu.

  Dzięki wybudowanej infrastrukturze Stowarzyszenie Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu będzie realizowało pokazy tradycyjnych dla tego regionu, technik wypieku chleba i wędzenia ryb oraz organizacji i degustacji dań tradycyjnej kuchni na pomorzu zachodnim. W ramach Parku odbywać się będą lekcje edukacyjne, których głównym tematem będą ryby oraz dawne techniki wytwórcze np. wypiek pieczywa.

   

  Realizacja projektów unijnych to jest zawsze pewne wyzwanie organizacyjne, administracyjne i finansowe. Do tego dochodzą w trakcie realizacji ryzyka związane z nierzetelnymi wykonawcami z którymi trzeba rozwiązywać zawarte umowy, wzrostem cen materiałów budowlanych itp.  W tym projekcie, który realizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rybołówstwa oraz Gminą Rewal, wystąpiło jeszcze więcej nieoczekiwanych sytuacji które wszystkich realizujących ten projekt systematycznie zaskakiwały. Chciałbym podziękować zarządowi Stowarzyszenia oraz Wójtowi gminy Rewal Panu Konstantemu Oświęcimskiemu za determinację w rozwiązaniu tych problemów oraz doprowadzenia do zakończenia  budowy Parku Etnograficznego – powiedział Andrzej Najda prezes zarządu Najda Consulting sp. z o.o. sp.k.

   

   

  Źródło finansowania:

  Projekt pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal” otrzymał dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych – odtwórstwo, rekonstrukcja obiektów i miejsc historycznych”.


  Dofinansowanie: 2 495 234,90
  Całkowita wartość projektu: 3 646 177,54

   

  Zadania zaplanowane i zrealizowane w projekcie:

  Zadanie 1 – prace budowlane przy Parku Etnograficznym w Niechorzu, w tym:

  – budowa tradycyjnego domu halowego z Niechorza

  – budowa domu halowego na potrzeby ekspozycji wystawowo – gastronomicznej

  – budowa pieca do wypiekania chleba

  – budowa wędzarni w historycznej technologii

  Zadanie 2 – zakup wyposażenia Parku Etnograficznego w Niechorzu

  Zadanie 3 – zagospodarowanie terenu

   

  Do obowiązków naszej firmy należało:

  • Rozliczenie projektu
  • Przygotowanie wniosków o płatność
  • Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

   


   

  Warto wiedzieć:

   

  W wyniku realizacji projektu powstał Park Etnograficzny – długo oczekiwana atrakcja turystyczna odwołująca się do historii nadmorskiej miejscowości. Park Etnograficzny w Niechorzu to zrekonstruowany, który odwzorowuje życie mieszkańców tego obszaru na początku XX wieku. W Parku Etnograficznym będą realizowanie zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, zorganizowanych grup dorosłych oraz organizacja imprez plenerowych takich jak:

  • „Droga chleba” – zajęcia podczas których uczestnicy biorą praktyczny udział w wypieku chleba;
  • „Droga ryby” – to zajęcia edukacyjne podczas których uczestnicy mogą dowiedzieć się w jaki sposób ryba poławiana w Morzu Bałtyckim przez lokalnych rybaków trafia na nasze stoły;
  • „Spotkania z historią” – organizowane z osobowościami związanymi zawodowo m.in. z rybołówstwem na terenie woj. zachodniopomorskiego;
  • Święto śledzia bałtyckiego w Niechorzu;
  • Majówka w Niechorzu;
  • Niedzielne, letnie spotkania z historią

   

  Zapraszamy do odwiedzenia Parku Etnograficznego w Niechorzu, który niewątpliwie będzie pełnił ciekawą atrakcje dla turystów odpoczywających w pobliskich kurortach nadmorskich.

   


  Oferta przygotowanie wniosków unijnych https://najdaconsulting.pl/oferta/przygotowanie-wnioskow-unijnych/

  Oferta na rozliczenie projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

  Bądź na bieżąco z ogłaszanymi konkursami na dofinansowanie projektów  https://nowedotacjeunijne.eu/


  Galeria w trakcie realizacji

  Efekty inwestycji

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting