Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Inwestycja, na którą czekali mieszkańcy Warnowa zakończona. Z przyjemnością informujemy, iż projekt pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD MIEJSKOWOŚCI DOMYSŁÓW KOLONIA DO WARNOWA ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W WARNOWIE” został zakończony w terminie.
  Nasza firma pełniła rolę Inżyniera Kontraktu.

   

  W ramach projektu nasza firma:

  • przygotowała dokumentację przetargową niezbędną  do wyłonienia wykonawcy robót,
  • przygotowała dokumentacją związaną z rozliczeniem dofinansowania unijnego,
  • świadczyła kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wykonywała pełen zakres czynności nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (co polegało m.in. na:

  – reprezentowaniu Inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  – sprawdzała jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganiu zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  – kontrolowała zgodność dostaw instalacji i urządzeń technicznych z dokumentacją i harmonogramem oraz uczestniczyła w próbach i odbiorach technicznych ;

  – potwierdzała wykonanie robót oraz  kontrolowała rozliczenia budowy.

   

  Zakres zadania inwestycyjnego polegał na:

  1/. wybudowaniu sieci wodociągowej

  2/. wybudowaniu przyłączy wodociągowych

  3/. obsłudze geodezyjnej

  4/. robotach ziemnych i drogowych

  5/. wymianie istniejącego odcinka sieci.

   


   

  Kwota dofinansowania 1 596 398,00 zł, całkowity koszt inwestycji to 2 508 887,05 zł

  Okres realizacji projektu od kwietnia 2021 do grudnia 2021. Inwestycja zakończona w terminie.

  Wykonawca robót budowlanych : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Wolinie.

  Inwestor: ZGWW Związek Gmin Wyspy Wolin

   

  Więcej o projekcie: https://najdaconsulting.pl/100-skutecznosci-najda-consulting-w-pozyskaniu-srodkow-unijnych-na-dzialanie-gospodarka-wodno-sciekowa-w-woj-zachodniopomorskim-drugi-nabor-z-prow-2014-2020/

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych