Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Bezpieczniej na szlakach wodnych!

Opis projektu pod nazwą „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”

Zobacz także inny projekt: Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Beneficjent:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.

Opis projektu:

Drogi wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej i Szczecińskiego Węzła Wodnego prowadzą z południa Polski do portów morskich oraz łączą Szczecin i południe Polski z Niemcami. Na wodach tych występuje duży zróżnicowany wolumen ruchu obejmujący zarówno jednostki śródlądowe transportujące towary, jak i ludzi, wycieczkowce, jachty i małe jednostki pływające (skutery, łodzie motorowe), statki morskie. Na wodach odbywa się ruch towarowy i turystyczny. Skutkuje to skomplikowanym systemem nawigacyjnym, zwłaszcza w kontekście znaczących braków infrastrukturalnych na szlaku wodnym, które obejmują przestarzałe oznakowanie nawigacyjne, ubytki w tym oznakowaniu i niską jego widoczność na większe odległości. Żegluga nocna w tej chwili w ogóle jest niedozwolona, mimo, że na granicznym odcinku Odry jest ona realizowana bez przeszkód.

W wyniku realizacji projektu pn.: „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi” na odcinku 58 km dróg wodnych zmodernizowana zostanie infrastruktura dróg wodnych: oznakowanie nawigacyjne pływające, jak również stałe – poprzez wymianę pław na pławy nowoczesnego typu, dostosowane do warunków hydrologicznych Odry oraz montaż oświetlenia – solarnych lamp nawigacyjnych i zestawów do podświetlenia znaków nawigacyjnych.

Wartość projektu 860 130,00 zł

Dofinansowanie 730 594,42 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski