Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  6 września 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na dofinansowanie w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

  W konkursie będą mogły wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

  Planowany termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie – od 20 września 2021 r. do  20 października 2021 r. Alokacja finansowania w ramach naboru to 110 mln zł.

  Wsparcie finansowe dla MŚP będzie mogło być przeznaczone na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii COVID-19.

  Beneficjentami naboru będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

  Wydatki kwalifikowane:

  1. zakup usług programistycznych, zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
  2. zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych,
  3. zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych),  szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

  Wydatki w zakresie usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego są obligatoryjne do poniesienia w ramach projektu. Zakup wyposażenia jest komponentem fakultatywnym.

  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 60 000,00 zł, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 300 000,00 zł.

  Wsparcie będzie udzielane na podstawie pomocy de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%.

   

  Więcej informacji przekaże Państwu Kamila Ciepielak – tel. 91 432 01 60 wew. 1 lub mail office@najdaconsulting.pl

  Gorąco zachęcamy do kontaktu oraz aplikowania o środki – konkurs zapowiada się niezwykle atrakcyjnie.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting