Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Rusza bardzo atrakcyjny nabór ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski aplikacyjne w ramach ścieżki SMART ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) będzie można składać do od 27 czerwca 2024r. do 24 października 2024r. O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Pełen opis konkursu:

  https://nowedotacjeunijne.eu/ponad-29-miliarda-zlotych-unijnych-dotacji-w-konkursie-sciezka-smart-dla-firm-i-to-az-do-80/

   


  Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.


   

  Czym jest ścieżka SMART ?

   

  Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażanie innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

   

  Konkurs Ścieżka SMART skierowany jest do tych przedsiębiorstw, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju.


  Szczegóły konkursu: https://nowedotacjeunijne.eu/ponad-29-miliarda-zlotych-unijnych-dotacji-w-konkursie-sciezka-smart-dla-firm-i-to-az-do-80/


   

  7 modułów Ścieżki SMART

   

  Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów obligatoryjnych: B+R (prowadzenie prac badawczo-rozwojowych) lub Wdrożenie innowacji (wdrożenie wyników prac B+R).

  Pozostałe moduły:

  • Infrastruktura B+R,
  • Cyfryzacja przedsiębiorstwa,
  • Zazielenienie przedsiębiorstw,
  • Kompetencje (podnoszenie kompetencji kadr),
  • Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

  mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

  Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

   


  Wysokość dofinansowania

   

  Poziom dofinansowania

  Od 15% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

  3 mln zł w przypadku realizacji jednego modułu obligatoryjnego.

  W przypadku realizacji dwóch modułów obligatoryjnych limit 3 mln zł odnosi się do jednego (wybranego) modułu obligatoryjnego.

  Maksymalna wartość wnioskowanej pomocy: 50 mln zł

   


  Szczegóły konkursu: https://nowedotacjeunijne.eu/ponad-29-miliarda-zlotych-unijnych-dotacji-w-konkursie-sciezka-smart-dla-firm-i-to-az-do-80/


   

  Co można sfinansować w ramach poszczególnych modułów?

   

  • Moduł B+R – przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Efektem zaplanowanych w module prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania tj.:
  • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
  • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

  W tym module możemy zaplanować sfinansowanie kadry badawczej, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań i testów nad przyszłym produktem;

  • Moduł Wdrożenie innowacji – wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania. W ramach tego modułu będziemy mogli dofinansować rozbudowę zakładu produkcyjnego wraz z zakupem linii technologicznych niezbędnych do produkcji nowego lub ulepszonego produktu;
  • Moduł Infrastruktura B+R – utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wsparciu podlega inwestycja w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, prowadzającej do opracowania innowacji produktowej lub procesowej.

  • Moduł Cyfryzacja – transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów w przedsiębiorstwie oraz zapewnienie cyber bezpieczeństwa.

  Transformacja cyfrowa rozumiana jest jako proces transformacji technologicznej, procesowej i organizacyjnej. Wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych musi prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa;

  • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorcy w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

  Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

  Moduł obejmuje również wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych lub wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw;

  • Moduł Internacjonalizacja – internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wsparcie procesu umiędzynarodowienia produktów, rozumianego jako promocja zagraniczna produktów pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach projektu, które wytwarzane są na terenie RP;
  • Moduł Kompetencje – doskonalenie kompetencji kadry wnioskodawcy i osób zarządzających oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności wspierających realizacje zadań w pozostałych modułach projektu. Rozwój kompetencji musi dotyczyć przynajmniej jednego z następujących obszarów:
  • prac B+R,
  • inteligentnych specjalizacji,
  • transferu technologii,
  • zarządzania innowacjami,
  • komercjalizacji wyników prac B+R,
  • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
  • cyfryzacji,
  • polityki klimatycznej,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • ekoprojektowania,
  • gospodarki niskoemisyjnej,
  • internacjonalizacji,
  • ochrony własności przemysłowej,
  • obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

   

  Celem dofinansowania projektów jest zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację
  i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

   


  Przydatne informacje

   

  Szczegóły konkursu: https://nowedotacjeunijne.eu/ponad-29-miliarda-zlotych-unijnych-dotacji-w-konkursie-sciezka-smart-dla-firm-i-to-az-do-80/

  Zapoznaj się z projektami dla firm produkcyjnych, które do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy dla naszych klientów

  https://najdaconsulting.pl/oferta/dofinansowanie-unijne-dla-firm-produkcyjnych/


   

  Więcej informacji udzieli Państwu

  Magdalena Obuchowicz

  Specjalista ds. projektów unijnych

  Tel. 451 146 355

  m.obuchowicz@najdaconsulting.pl

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting