Andrzej Najda

Prezes zarządu

Kierownik Biura Zarządu

Dział doradztwa unijnego i krajowego

Kierownik działu doradztwa unijnego

Specjalista ds. projektów unijnych i krajowych

Młodszy specjalista ds. projektów unijnych i krajowych

Specjalista ds. projektów doradczych i szkoleniowych

Dział rozliczeń projektów

Kierownik działu rozliczeń projektów

Starszy specjalista ds. rozliczeń projektów

Specjalista ds. rozliczeń projektów

Młodszy specjalista ds. rozliczeń projektów

Dział realizacji projektów inwestycyjnych

Kierownik działu projektów inwestycyjnych

Specjalista ds. zamówień publicznych

Architekt

Inspektorzy nadzoru branży:

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, niskich prądów

Certyfikaty

Szkolimy się dla Waszego sukcesu

Nasza kadra na bieżąco szkoli się i podnosi swoje kompetencje. Dzięki temu posiadamy certyfikację usług doradczych wg wymagań standardu SUS 2.0 oraz certyfikację zarządzania projektami PRINCE2.

Certyfikacja zarządzania projektami PRINCE2

W dniach 13-15 maja 2016 roku pracownicy firmy Najda Consulting, którzy odpowiedają za przygotowanie i zarządzanie projektami podnosili kwalifikacje, poprzez aktywny udział w akredytowanym szkoleniu PRINCE2 FOUNDATION.

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami, która przedstawia poszczególne fazy projektu, role poszczególnych członków zespołu projektowego, ich decyzyjność. Zwraca głównie uwagę na aspekty biznesowe, zaczynając od powodów, dla których projekt rozpoczęto realizować, a skończywszy na jego zamknięciu.

Egzamin zdały wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu dzięki temu nabyliśmy umiejętności zarządzania projektami prowadzonymi przez rozpoznawaną na całym świecie metodyką PRINCE2.

Dzięki szkoleniu PRINCE2 zakończonemu egzaminem i przyznaniem certyfikatu, jakość i sprawność realizacji projektów będzie jeszcze wyższa.