Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

4×4 biznes

Opis projektu szkoleniowego pn.: “4×4 biznes”.

fot. konferencja otwierająca projekt “4×4 biznes”

Więcej o tym projekcie: Pierwsza konferencja otwierająca projekt “4×4 biznes”

Beneficjent:

Najda Consulting

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu :

W ramach projektu „4×4 biznes” w okresie od kwietnia 2012 roku do marca 2013 roku organizowane były szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania projektami w firmie, obejmujące następujące zagadnienie:

1. Aspekty formalne i prawne w ramach realizowanych projektów w sektorze MSP.

Zakres tematyczny:

 • jak rozliczyć realizowane projekty,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • wytyczne formalne, kryteria ekonomiczno-finansowe,
 • załączniki finansowe,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • aspekty złożenia zabezpieczenia pożyczki,
 • analiza finansowo-ekonomiczna,
 • proces rozliczania pożyczki,
 • zasady księgowania kosztów.

2. Dokumentacja inwestycyjna i realizacja inwestycji w sektorze MSP.

Zakres tematyczny:

 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi w firmie,
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego,
 • omówienie funduszu FROM,
 • wytyczne formalne i merytoryczne,
 • kryteria techniczne i środowiskowe,
 • studium wykonalności,
 • możliwe bariery prawne,
 • prowadzenie procesu budowlanego,
 • zakończenie inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji: 300 200,60 zł
Wysokość dofinansowania: 270 200,00 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski