Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Opis inwestycji związanej z przebudową Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach.

Może zainteresuje cię inny projekt: Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko

Beneficjent:

Gmina Międzyzdroje

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie5.1. Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie5.1.1.Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:

projektu inwestycji swym zakresem obejmowała:

  • Kompleksową przebudowę i wprowadzenie nowej formy zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach wraz z Placem przed Molo,
  • Rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Promenadzie

Prace polegały na wykonaniu głównego deptaku, placów turystyczno-rekreacyjnych, małej architektury fontann, ławek, zagospodarowaniu zieleni i rabat kwiatowych wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia pod terenem objętym pracami.
Projekt kładł szczególny nacisk na wysokiej jakości, kompleksowe zagospodarowanie terenu, gdzie została wyznaczona miedzy innymi aleja „ławeczek serialowych”. Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z przebudowanym placem zabaw wynosi 15607,67m2. W ramach uzbrojenia przewidziano wykonanie takich prac jak:

  • sieć wodociągowa 148,49 mb,
  • kanalizacja ściekowa 727,32 mb,
  • kanalizacja deszczowa 1015,14 mb.

Wartość projektu 22 977 212,86 zł

Dofinansowanie 9 167 461,14 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski