Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Opis inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim.

Przeczytaj także o podobnym projekcie – także w Stargardzie Szczecińskim: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Opis projektu:

Projekt pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” miał na celu stworzenie infrastruktury, która pozwoliła na przygotowanie, pod inwestycje, terenów o powierzchni 332,1461 ha. Inwestycja dotyczyła uzbrojenia terenów po byłym lotnisku w Kluczewie, gdzie powstanie m.in. Fabryka opon Bridgestone.
Projekt obejmował budowę wodociągu magistralnego oraz budowę systemu tłocznego kanalizacji sanitarnej, w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów objętych inwestycją.
Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego obszaru inwestycyjnego, który pozwoli przyciągnąć na teren miasta Stargard Szczeciński dodatkowy kapitał zewnętrzny. Inwestycja była przedsięwzięciem prorozwojowym, gwarantującym całkowicie nową infrastruktury w miejscu idealnym dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu Miasta Stargard Szczeciński. Sama inwestycja przyniosła bezpośredni produkt w postaci uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z kolei otoczkę okołobiznesową stwarza wypracowana już bogata oferta Miasta i regionu

Wartość projektu 35 756 815,86 zł

Dofinansowanie 14 468 159,14 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski