Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Projekt dotyczy budowy nowego układu drogowego w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński.

Zobacz także inny projekt: Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Beneficjent:

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Źródło finansowania:

Prjekt doofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Opis projektu:

Inwestycja dotyczyła budowy nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Projekt swym zakresem obejmował:

  • wybudowanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2 377,4 mb,
  • wybudowanie dróg o łącznej długości 4,117 km.
  • wybudowanie skrzyżowań – szt.3,
  • wybudowanie przejazdów kolejowych – szt.1,
  • wybudowanie zatok autobusowych – 1 szt.,
  • wybudowanie ciągów pieszo – rowerowych o długości 3,779 km,
  • wybudowanie punktów oświetleniowych – 117 szt.,
  • wybudowanie przejść dla pieszych, – 10 szt.,
  • wybudowanie przystanku komunikacji zbiorowej – szt. 1,
  • wybudowanie systemu odbioru wód opadowych.

Wartość projektu 28 693 217,03 zł

Dofinansowanie 10 839 146,61 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski