Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Opis inwestycji związanej ze stworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie.

fot. z uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Więcej o tej inwestycji:

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Umowa na dofinansowanie budowy Centrum Integracji Społecznej w Korytowie podpisana!

Beneficjent:

Fundacja Dzieło Św. Jakuba

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Opis projektu:

Realizacja projektu pn.: „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” przyczyni się do otwarcia pierwszego Centrum Integracji Społecznej na terenie powiatu choszczeńskiego. Centrum Integracji Społecznej powstanie w celu przygotowania osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Zaplecze warsztatowe oferowane przez CIS stworzy uczestnikom szansę na reintegrację zawodową oraz powrót na rynek pracy.

Wartość projektu 5 012 004,00zł

Dofinansowanie 2 999 460,28 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski