Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Uroczyste poświęcenie remontu wnętrza Katedry Szczecińskiej

Dnia 21 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste poświęcenie remontu wnętrza Katedry Szczecińskiej realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św. Jakuba w Szczecinie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Więcej o tym projekcie przeczytasz: Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia