Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” Muzeum Narodowe w Szczecinie