Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Press Room

1. Pierwsza konferencja otwierająca projekt “4×4 biznes”

Dnia 9 lutego 2012r. w hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyła się pierwsza konferencja otwierająca projekt szkoleniowy pn.: “4×4 biznes”.

Założenia konferencji to:

  • promocja projektu „4×4 biznes”,
  • zapoznanie z zagadnieniem Inicjatywy Jessica i jakie daje ona możliwości w perspektywie kończących się bezzwrotnych dotacji,
  • przedstawienie pożyczki Jessica jako najtańszej formie pozyskiwania pieniędzy na inwestycję,
  • przedstawienie sposobu pozyskania i wykorzystywania środków z Jessica w naszym województwie.

Prelegentami podczas konferencji byli:

Pan Łukasz Tarnawa – Główny Ekonomista Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Ochrony Środowiska. Prelekcja pt: Sytuacja gospodarcza Polski w kontekście sytuacji na świecie i w Europie.

Łukasz Tarnawa jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu w Derby i Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał dyplomy magistra ekonomii i finansów. Pracę w bankowości rozpoczął w 1998 roku i przez cały okres swojej dotychczasowej kariery związany był z PKO BP, gdzie od 2004 roku sprawował funkcję głównego ekonomisty, w ostatnim okresie pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora Departamentu Strategii i Analiz. W BOŚ Łukasz Tarnawa stanął na czele Biura Analiz Makroekonomicznych oraz objął funkcję głównego ekonomisty. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych o tematyce makroekonomicznej. Może również pochwalić się (razem z Zespołem Analiz Makroekonomicznych PKO BP) czołowymi pozycjami w konkursie Narodowego Banku Polskiego i „Rzeczpospolitej” na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego (w tym, w 2010 roku, I miejscem w kategorii prognoz inwestycji) oraz w rankingu trafności prognoz gazety „Parkiet”.

Pan Andrzej Roter – Dyrektor Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Prelekcja pt.: Jakość portfela należności MSP na podstawie badań koniunktury.

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor zasad dobrych praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu zasad dobrych praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

Pan Robert Michalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prelekcja pt.: Przedstawienie możliwości zgłaszania nowych projektów do Lokalnych Programów Rewitalizacji. Omówienie możliwości finansowania inwestycji w nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020.

Od 2007 r. koordynuje pionierskie prace związane z wdrażaniem na terenie województwa zachodniopomorskiego instrumentów inżynierii finansowej JESSICA i JEREMIE. Jest autorem wielu opracowań i artykułów dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych, szczególnie w kontekście wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej. Jest również częstym mówcą na krajowych oraz zagranicznych konferencjach koncentrujących się na wspomnianej tematyce.

Pan Jarosław Młynarczyk – Dyrektor pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK. Prelekcja pt.: Przedstawienie oferty JESSICA w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym.

Od 1989 roku pracuje w bankowości. W latach 1997-2003 dyrektor Regionu Poznań BZ WBK S.A. Od 2003 do 2011 dyrektor Centrum Korporacyjnego BZ WBK S.A. W Poznaniu. Obecnie zajmuje się projektami strategicznymi bankowości korporacyjnej. Członek Komitetu Inwestycyjnego Jessica w Banku Zachodnim WBK S.A., odpowiedzialny za koordynację wdrożenia programu Jessica w Banku.

Pan Marcin Pergoł – Departament Instytucji Finansowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. Prelekcja pt.: Przedstawienie oferty finansowania Projektów miejskich przez Fundusz Rozwojów Obszarów Miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym w ramach inicjatywy JESSICA.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Współczesnych Studiów Europejskich, Susex European Institute, University of Sussex w Wielkiej Brytanii – Stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii. Koordynator Zespołu Doradców Europejskich w Departamencie Instytucji Finansowych, Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Członek Grupy Roboczej ds. Funduszy przy Związku Banków Polskich. Trener i konsultant funduszy pomocowych. Prowadził wykłady na konferencjach dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: polityka strukturalna UE i instrumenty jej realizacji, zasady działania funduszy strukturalnych. W ramach Inicjatywy Jessica, Ekspert Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, Banku Ochrony Środowiska S.A. dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz śląskiego.

Pan Andrzej Najda – Dyrektor firmy Najda Consulting. Prelekcja pt.: Omówienie szans i zagrożeń wykorzystania oferty JESSICA w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawienie Case Studies projektu.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności Zjednoczona Europa oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku Politologia o specjalności Integracja Europejska. Ekspert w tematyce funduszy unijnych oraz zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi – w latach 2001-2011 prowadził kilkanaście projektów unijnych. Najważniejsze z nich to: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal”, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”, „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” w Szczecinie.
Laureat prestiżowych nagród: 1 miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii – wysokość pozyskanych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 25 miejsce w Polsce w kategorii – wysokość pozyskanych dotacji dla Administracji Publicznej w rankingu dwumiesięcznika „Fundusze Europejskie” w roku 2010. Zdobywca „Usługi Roku 2011” za wdrożenie Hossa Finance w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach „Dynamicznie rozwijająca się firma”, „Innowacyjna firma” w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011 w woj. zachodniopomorskim.

Pan Jan Kordasiewicz – prawnik, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Prelekcja pt.: Omówienie realizacji projektów współfinansowanych z Inicjatywy Jessica w partnerstwie publiczno prywatnym oraz przedstawienie Case Studies projektu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc działalność gospodarczą w obszarze sportu i funduszy europejskich. Od 2004 r. wykłada prawo sportowe w Wyższej Szkole „Edukacja w Sporcie”. Jest ekspertem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. Doradza w zakresie finansowania inwestycji ze środków europejskich. Zajmuje się przede wszystkim współpracą z przedsiębiorcami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz szerkopojętym sektorem turystycznym.

Po konferencji przeprowadzona została debata z udziałem prelegentów z możliwością zadawania pytań ze strony uczestników konferencji, debata prowadzona była przez moderatora telewizyjnego.

2. Forum Inwestycyjne Jessica – Druga konferencja otwierająca projekt 4×4 biznes

Ponad 60 firm wzieło udział w pierwszych Forum Inwestycyjnym Jessica organizowanym wspólnie przez 4×4 biznes, BOŚ Bank i Północną Izbę Gospodarczą.

Główne tematy Forum Inwestycyjnego:

  • zasady działania Funduszu Jessica;
  • oferta inwestycyjna zachodniopomorskich gmin;

Sala konferencyjna wypełniła się po brzegi. Przedsiębiorcy chętnie wzięli udział zarówno w panelach wykładowych, debacie i prywatnych rozmowach z przedstawicielami gmin.

Forum Inwestycyjne rozpoczeło się o godzinie 12.00. Najpierw zaprezentował się Urząd Marszałkowski – Pan Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który w jasny i przystępny sposób opisał, czym jest Jessica i komu przysługuje tego typu wsparcie finansowe. Następnie głos zabrali przedstawiciele EBI i BOŚ Banku. Przedsiębiorcy zapoznali się z prxykładami wykorzystania Funduszu Jessica w Wielkopolsce, w województwie pomorskim i śląskim. Na koniec panelu wykładowego Andrzej Najda – Dyrektor firmy Najda Consulting omówił szanse i zagrożenia wynikające z Funduszu Jessica w naszym województwie.
Po kilku przerwach, podczas których przedsiębiorcy rozmawiali z analitykami i przedstawicielami urzędu, nastąpiła debata z udziałem Roberta Michalskiego z Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Podębskiego z BOŚ Banku, Andrzeja Najdy z Najda Consulting i Michała Wąsika analityka BOŚ Banku. Prowadzący debatę – Andrzej Najda zadawał konkretne pytania np. na jakie problemy może napotkać przedsiębiorca i prosił swoich rozmówców o praktyczne wyjaśnienia. Przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań podczas debaty.

Na zakończenie Forum Inwestycyjnego swoją ofertę inwestycyjną zaprezentowały cztery gminy z województwa zachodniopomorskiego: Wałcz, Międzyzdroje, Choszczno i Kołobrzeg.

3. Konferencja otwierająca projekt “nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”

Dnia 4 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja otwierająca nasz drugi projekt szkoleniowy pn.: “Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” oraz spotkanie gospodarcze z udziałem prof. Dariusza Rosatiego.

Spotkanie gospodarcze jak również konferencja otwierająca projekt pn.: “Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego do inwestowania MŚP” odbyło się w Hotelu Park i poprzedzone było konferencją prasową Marszałka Olgierda Geblewicza.

Podczas konferencji odbyła się debata na której zostały poruszone następujące kwestie:

  • Nowe rynki: na Wschód cz na Zachód?
  • Unia Europejska: Czy Bruksela dostrzega polskich przedsiębiorców?
  • Gospodarka: Czy nadal opłaca się być przedsiębiorcą w Polsce?

Po zakończeniu debaty Pan Andrzej Najda Dyrektor Najda Consulting, przedstawił nasz projekt szkoleniowy pn.: “Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” skierowany do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

4. Konferencja prasowa kończąca projekt “Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”

26 września 2013r o godz. 11:00 w sali spotkań biura Prezydenta Miasta Szczecin odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu szkoleniowego Nie Łykaj Jak Pelikan. Podczas konferencji prasowej zostały przedstawione wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych podczas szkoleń, które skomentowali zaproszeni goście: Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumenta, Katarzyna Brzychcy – Wojewódzki Urząd Pracy, Grzegorz Szulc – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Michał Hamera – Hossa Finance, Andrzej Najda – Najda Consulting.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasowymi jakie ukazały się w mediach:

wSzczecinie.pl http://www.wszczecinie.pl/aktualnosci,nie_lykaj_jak_pelikan_czytaj_,id-22427.html
wzp24.pl http://wzp24.pl/szczecin/item/3205-wiedza-ze-nie-wolno-lykac-jak-pelikan
TVP Szczecin http://wzp24.pl/szczecin/item/3205-wiedza-ze-nie-wolno-lykac-jak-pelikan