Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie

Opis projektu związanego z pracami konserwatorskimi i renowacyjnymi jednego z najważniejszych zabytków Szczecina – XIV-wiecznego gotyckiego kościoła.

Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie

Przeczytaj także: Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 10 mln zł dofinansowania na odrestaurowanie czterech cennych obiektów zabytkowych na terenie woj. zachodniopomorskiego!

Beneficjent:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie i renowacyjne jednego z najważniejszych zabytków Szczecina – XIV-wiecznej gotyckiej świątyni. Projekt obejmuje następujące etapy: 1. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy elewacjach wewnętrznych ceglanych. 2. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy elewacjach tynkowanych. 3. Prace konserwatorskie – elementy metalowe (ślusarka okien, okucia, kraty). 4. Montaż rozdzielni elektrycznej Katedry. 5. Uzupełnienie monitoringu wewnętrznego Katedry.

Wartość projektu 1 995 402,34 zł

Dofinansowanie 1 496 551,75 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski