Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Zapraszamy Państwa na krótką wizytę w Gminie Resko, gdzie nadzorujemy projekt  pod nazwą: „Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

  Termin zakończenia planowany jest do dnia 29.10.2021.

  Dotychczas wykonano 50% wszystkich robót.

   

   

  W ramach umowy przed wykonawcą postawiono następujące zadania:

  1) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową (w skład której wchodzi projekt wykonawczy i przedmiary robót), STWiORB oraz pozwolenie na budowę i zapisy SIWZ.
  2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
  3) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami Prawa budowlanego.
  4) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót
  i zamontowanych urządzeń.

  Szczegółowy zakres wykonanych i wykonywanych robót składa się z następujących elementów:

  PLAC

  • Roboty drogowe
  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowa
  • Elementy ulic
  • Kanalizacja deszczowa
  • Roboty w zakresie kopania rowów
  • Podsypywanie gleby
  • Kładzenie rurociągów
  • Instalacja rurociągów
  • Obsybka sieci, zasypanie wykopów

   

  ZATOKA

  • Roboty drogowe
  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowa

   

   

  Serdecznie zapraszamy do współpracy z Najda Consulting.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting