Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park

Opis inwestycji związanej z budową mostu Brdowskiego – stałego połączenia szczecińskiej wyspy Gryfia z lądem. 

Przeczytaj więcej na temat tej inwestycji:

Pierwsze wbicie łopat pod budowę nowego mostu na wyspę Gryfia w Szczecinie

Otwarcie Mostu Brdowskiego, który skomunikował tereny inwestycyjne Gryfia Biznes Park w Szczecinie!

Beneficjent:

Mars Most Brdowski Sp. z o.o.

Źródło finansowania:

Środki własne oraz dofinansowanie unijne w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Łączna wartość projektu wyniosła 39 068 550,00 PLN, natomiast dofinansowania unijnego 32 299 617,50 PLN.

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.
Dzięki realizacji projektu powstanie połączenie mostowo-drogowe, które w sposób optymalny zapewni skomunikowanie wyspy Ostrów Brdowski i Gryfia z lądem.
Projektowany obiekt to trójprzęsłowy most w ciągu drogi lokalnej łączącej część lądową Szczecina z Wyspą Ostrów Brdowski (Wyspa Okrętowa). Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podparcia (w osiach łożysk) wynosi 65,00m długość mostu to ok. 197,20 m.

Wartość projektu 39 068 550,00 zł

Dofinansowanie 32 299 617,50 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski