Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Firma Najda Consulting zajmuje się także świadczeniem usług szkoleniowych i doradczych dostosowanych dokładnie pod potrzeby klienta. Nasza oferta obejmuje:

  • przeprowadzenie diagnozy potrzeb usług doradczych i szkoleniowych firm oraz samorządów gminnych zainteresowanych udziałem w projekcie
  • przygotowanie koncepcji projektu
  • ocena zgodności projektu z kryteriami dostępu i kryteriami strategicznymi
  • opracowanie wniosku aplikacyjnego
  • zarządzanie merytoryczną zawartością projektu
  • zarządzanie wszystkimi niezbędnymi procedurami niezbędnymi do wdrożenia projektu

Doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie

Doradztwo i szkolenia to proces, którego realizację rozpoczynamy od badania Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki dobrze przeprowadzonemu rozpoznaniu oraz zdefiniowaniu kluczowych zagadnień, zrealizujemy te usługi  wg Państwa potrzeb.

Posiadamy wiedzę i umiejętności, jak organizować doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie. Nasze działania cechuje profesjonalizm, elastyczność i szybkość. W połączeniu z fachową i praktyczną wiedzą naszych trenerów, gwarantujemy, że uczestnictwo w naszych szkoleniach, spełni Państwa indywidualne potrzeby i wymagania.

Doświadczenie, które procentuje

W perspektywie unijnej 2007-2013 wdrożyliśmy dla naszych partnerów kilka projektów doradczych i szkoleniowych. Zrealizowaliśmy z dużym sukcesem dwa specjalnie dedykowane projekty:

  • 4x4biznes www.4x4biznes.pl  – szkolenia dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego, przygotowujące do skorzystania z pionierskiego w Polsce instrumentu finansowego Jessica.
  • projekt z branży finansowej „Nie Łykaj Jak Pelikan” www.nielykajjakpelikan.pl  – podczas którego przedsiębiorcy zdobywali wiedzę w zakresie finansów i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jak nie zostać w przyszłości przysłowiowym Pelikanem.

Zrealizowaliśmy również kluczowy projekt pn.: „Od Stażysty do Specjalisty” w partnerstwie z firmą Bilifinger Mars Offshore sp. z o.o (obecnie ST3 Offshore sp.  z o.o.) dla województwa zachodniopomorskiego w wysokości 2 mln zł. Projekt dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i polegał na rekrutacji 180 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, doradztwie, szkoleniach a następnie odbyciu 3-miesięcznego płatnego stażu w fabryce. Projekt zakładał przygotowanie jego uczestników do wykonywania pracy w 12 zawodach. W zespole pracowników firmy która zdecydowała się na zatrudnienie uczestników projektu znajdą się m.in. osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu – operatorzy suwnic oraz transporterów SPMT. Najwięcej osób pracuje w zawodzie spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, szlifierzy i ślusarzy.

Certyfikacja DEKRA

W celu możliwości dalszego rozwoju działu doradztwa i szkoleń firma Najda Consulting została certyfikowanym podmiotem przez międzynarodową instytucję DEKRA , który ma możliwość świadczenia usług na których dofinansowanie można otrzymać do 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz wszystkie certyfikaty Najda Consulting