Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przygotowanie dokumentów o zwolnienia strefowe

Firma Najda Consulting wyspecjalizowała się w obsłudze inwestycji dla branży produkcyjnej. W ramach realizowanych inwestycji rozbudowujemy zakłady produkcyjne oraz wspieramy budowę nowych zakładów które tworzą miejsca pracy. Przedsiębiorstwa które obsługujemy korzystają z dofinansowania unijnego lub w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania sięgają po zwolnienie strefowe. Zakres naszych usług w tym obszarze obejmuje:

weryfikację możliwości uzyskania decyzji o wsparciu

wyliczenie kosztów kwalifikowanych

wyliczenia korzyści i zobowiązań związanych z otrzymaniem pomocy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

przygotowanie wniosku o wsparcie

kompleksowe wsparcie w procesie ubiegania się o decyzję o wsparciu

rozliczenie udzielonej pomocy